Коментар дана

 • Mogu li se radni sporovi rešiti mirnim putem

  19.04.2023

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Radni spor pred sudom

  U Republici Srbiji radni sporovi se prvenstveno rešavaju sudskim putem, uglavnom pred sudovima opšte nadležnosti, ali je prisutno i alternativno rešavanje radnih sporova.

  Sudskim putem, radni sporovi se rešavaju pred sudovima opšte nadležnosti uz primenu pravila parničnog postupka, prilagođenih specifičnostima radnih sporova.

 • Ne/jednakost potrošača i toplana

  13.04.2023

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Iako su svi koji zaključe bilo kakav ugovor ili stupe u bilo kakav pravni odnos načelno jednaki, naravno da postoje (svakodnevne) situacije kada to baš i nije slučaj.

  U prethodnih par godina je bio prilično aktuelan slučaj želje pojedinih građana da raskinu ugovor sa toplanama i isključe se sa mreže centralnog grejanja.

 • Sporazum o priznanju krivice na srpski način

  10.04.2023

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Američki pravni rečnik definiše sporazum o priznanju krivice („Plea bargain“), kao sporazum između optuženog i tužioca u kojem okrivljeni pristaje da prizna krivicu za neke ili sve optužbe protiv njega u zamenu za ustupke od strane tužioca.

  U Sjedinjenim Američkim Državama velika većina krivičnih predmeta ne ide na suđenje.

 • Da li je vreme da matični broj ode u istoriju

  10.04.2023

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Vest da je Hrvatska u potpunosti ukinula upotrebu matičnog broja za potrebe identifikacije svojih građana, odjeknula je početkom godine i u Srbiji, i aktuelizovala diskusiju o tome da li i naša zemlja treba da odustane od upotrebe JMBG-a, i pređe na neki drugi sistem evidencije i identifikacije građana.

 • Jelek Petera Handkea

  04.04.2023

  Gledam kako Handke hoda, kako poluotvorenih očiju posmatra, a čini se kao da zatvara neko davno vreme, kao što svoj jelek zakopčava.

  To bi mogao biti strah od stršljena, kao golmana od jedanaesterca što je strah; od neke teške, stare, mračne šume, bečke naročito,  ili odvajanja od dečaka iz alternativne grupe u mladosti kada je već dublje krenuo prema, na primer, Harolu Pinteru…

  Ko bi znao? Mala je nit između postmoderniste Handkea i tradicionaliste Handkea.

 • Kako penzioneri mogu da rade

  20.03.2023

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Podrška ili osuda?

  U zemljama večite tranzicije, sa sve više izraženim ekonomskim razlikama među stanovništvom, postavlja se pitanje (među tim istim stanovništvom) – da li je opravdano da neko nema posao, a da neko ko je već stekao pravo na penziju može i dalje da legalno radi i da nekom drugom „oduzima posao“?