Nemanja Nenadić

Podmićivanje birača i nezakonito finansiranje kampanje

20.12.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Preporuka ODIHR po kojoj ništa nije rađeno Srbija je novembra 2023. godine ušla u još jedan izborni ciklus, a da nije unapredila mnoge bitne propise na osnovu preporuka ODIHR-a (Kancelarija OEBS-a za demokratiju i ljudska prava – KDILJP) nakon prethodnih izbora. Jedna od preporuka koje je trebalo realizovati glasi: Da bi se obezbedilo poštovanje načela pravne sigurnosti i odgovornost za finansiranje kampanje, potrebno je dalje revidirati zakonodavstvo kako bi se otklonili nedostaci i primenile prethodne preporuke KDILJP-a i...

Neka loša rešenja u nacrtima zakona o pravosudnim savetima

29.01.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Nacrti pravosudnih zakona, koji su bili na javnoj raspravi do 15. januara 2023, sadrže mnoge odredbe koje su sporne zbog toga što stvaraju rizike od korupcije, ne sadrže dovoljno antikorupcijskih mehanizama ili zbog drugih normativnih manjkavosti. Malo šta je popravljeno u predlozima zakona koji su se pojavili samo dva dana kasnije.  U značajnom delu, ovi problemi potiču iz loših rešenja u ustavnim amandmanima, o čemu sam već pisao. Usled toga, kroz zakone mnogi bitni problemi nisu mogli da se reše. Ipak, ustavna rešenja...

Šta sve (ne) može da se vidi iz izveštaja o finansiranju predizborne kampanje

21.08.2022
Tekst je preuzet sa Peščanika Ukupni troškovi Za kampanju za predsedničke i parlamentarne izbore potrošeno je više od dve milijarde dinara. Kada se doda trošak stranaka čiji izveštaji još uvek nisu podneti (ili makar nisu objavljeni) zbir će verovatno iznositi 2,15 milijardi, odnosno 18, 3 miliona evra. Poređenja radi, u prethodnoj kampanji za izbore, koje je značajan deo opozicije bojkotovao, prijavljeni troškovi su bili upola manji (10,4 miliona evra). Pre šest godina su iznosili 12,8 miliona evra, a za predsedničke izbore 2017. bili su oko 10,7 miliona evra. Ovogodišnja kampanja...

Značaj izmena Ustava za borbu protiv korupcije

22.01.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Opšte ocene Ustavna reforma u oblasti pravosuđa ima uglavnom posredan uticaj na borbu protiv korupcije, usled činjenice da se najvećim delom ustavne norme ne primenjuju direktno, već da krajnji efekti zavise od zakonskih rešenja koja tek treba da se napišu. Među ustavnim amandmanima ima onih koji povećavaju šanse da pravosuđe doprinese borbi protiv korupcije, ali i rešenja koja donose nove rizike za korupciju. Smanjuju se mogućnosti za vršenje direktnog političkog uticaja na sudije i tužioce, kroz postupak njihovog izbora (uz...

Sporne tačke referendumske kampanje

25.11.2021
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku Brzinsko donošenje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi donosi nam pravila o referendumskoj kampanji koja su po prvi put uređena, ali na veoma problematičan način. Sofija Mandić je dobro objasnila mnoge razloge zbog kojih je predlog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sporan i koje kvazi-argumente je Vlada Srbije koristila da bi objasnila pojedine promene (cenzus, obaveznost, glasanje u posebnim situacijama, biračko pravo). Relevantne organizacije civilnog društva su već objasnile zašto je proces donošenja ovog akta bio...

Parnični postupak - kršenje pravila o javnim raspravama i lobiranju

15.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Najavljene promene u Zakonu o parničnom postupku izazvale su veliko uznemirenje među građanima koji su vodili pojedine postupke (naročito protiv banaka), a brojni advokati su protiv njih protestovali. Svega tri dana nakon zdušne odbrane ovog nacrta Ministarstvo se odlučilo za drugačiji pristup – zaključivši sporazum sa Advokatskom komorom Srbije. U Sporazumu koji je objavljen na sajtovima Ministarstva i Komore se predviđa između ostalog da će se iz nacrta brisati ili menjati pojedine odredbe, da nakon javne rasprave nacrt neće biti...

Gonjenje najtežih slučajeva korupcije u Srbiji

06.05.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Iako se na osnovu dugogodišnjeg iskustva lako može zaključiti da spremnost, otkrivanje i rešavanje slučajeva korupcije na visokom nivou zavisi od vanpravnih elemenata, poput političke podrške (koja bi, paradoksalno, trebalo da dođe upravo od onih koji bi bili potencijalna meta takvih istraga), to ne znači da bi naš sistem za borbu protiv korupcije bio dovoljno dobar, sve i kada bi se ovaj čvor nekako razvezao. „Korupcija na visokom nivou“ ≠ predmeti Tužilaštva za organizovani kriminal U svakom izveštaju Evropske komisije Srbija...

Kodeks narodnih poslanika i pravosuđe

05.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Usvajanje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika je dočekano bez previše očekivanja u pogledu mogućih efekata, a takav sud je uglavnom zasnovan na dugogodišnjoj praksi rada Narodne skupštine i na načinu na koji je ovaj akt donet – bez mogućnosti da se šira zainteresovana javnost izjasni o njegovim odredbama i ukaže na to kako da se poboljšaju. Ipak, reč je o aktu čije odredbe daju mogućnost da se praksa promeni, a stvarnost će ubrzo dati odgovor na pitanje da li za tako nešto postoji spremnost. Čemu uopšte Kodeks? Prava i obaveze...

Poresko zakonodavstvo - izmene neprimenjenog zakona

25.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod Fenomen da se zakon menja pre nego što je njegova primena počela u Srbiji nije potpuno nov – setimo se samo raznih verzija Zakonika o krivičnom postupku. Činjenica da je Vlada predložila Zakon o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu jeste pozitivna, iako je reč o reakciji koja je u mnogome zakasnela. Naime, zakon će početi da se primenjuje za svega nekoliko sedmica, usvojen ne pre godinu dana, a svi nedostaci koji se rešavaju ovim izmenama i dopunama bili su poznati i u vreme kada je...

Prestaju li sudije i tužioci da budu javni funkcioneri

09.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ko su javni funkcioneri Srbija je počela da uređuje pitanje sukoba interesa javnih funkcionera i uvela obavezu da oni podnose izveštaje o imovini i prihodima za sebe i članove porodice, prijavljuju primljene poklone i drugo od 2004. godine. Inicijalno je bilo predviđeno da se sukob interesa uređuje posebnim pravilima. Od 1.1.2010, kada je počela primena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, sudije, javni tužioci i njihovi zamenici su obuhvaćeni pojmom „javnog funkcionera“, zajedno sa svim drugima koji vrše funkcije u...