Nemanja Nenadić

Sporne tačke referendumske kampanje

25.11.2021
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku Brzinsko donošenje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi donosi nam pravila o referendumskoj kampanji koja su po prvi put uređena, ali na veoma problematičan način. Sofija Mandić je dobro objasnila mnoge razloge zbog kojih je predlog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sporan i koje kvazi-argumente je Vlada Srbije koristila da bi objasnila pojedine promene (cenzus, obaveznost, glasanje u posebnim situacijama, biračko pravo). Relevantne organizacije civilnog društva su već objasnile zašto je proces donošenja ovog akta bio...

Parnični postupak - kršenje pravila o javnim raspravama i lobiranju

15.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Najavljene promene u Zakonu o parničnom postupku izazvale su veliko uznemirenje među građanima koji su vodili pojedine postupke (naročito protiv banaka), a brojni advokati su protiv njih protestovali. Svega tri dana nakon zdušne odbrane ovog nacrta Ministarstvo se odlučilo za drugačiji pristup – zaključivši sporazum sa Advokatskom komorom Srbije. U Sporazumu koji je objavljen na sajtovima Ministarstva i Komore se predviđa između ostalog da će se iz nacrta brisati ili menjati pojedine odredbe, da nakon javne rasprave nacrt neće biti...

Gonjenje najtežih slučajeva korupcije u Srbiji

06.05.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Iako se na osnovu dugogodišnjeg iskustva lako može zaključiti da spremnost, otkrivanje i rešavanje slučajeva korupcije na visokom nivou zavisi od vanpravnih elemenata, poput političke podrške (koja bi, paradoksalno, trebalo da dođe upravo od onih koji bi bili potencijalna meta takvih istraga), to ne znači da bi naš sistem za borbu protiv korupcije bio dovoljno dobar, sve i kada bi se ovaj čvor nekako razvezao. „Korupcija na visokom nivou“ ≠ predmeti Tužilaštva za organizovani kriminal U svakom izveštaju Evropske komisije Srbija...

Kodeks narodnih poslanika i pravosuđe

05.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Usvajanje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika je dočekano bez previše očekivanja u pogledu mogućih efekata, a takav sud je uglavnom zasnovan na dugogodišnjoj praksi rada Narodne skupštine i na načinu na koji je ovaj akt donet – bez mogućnosti da se šira zainteresovana javnost izjasni o njegovim odredbama i ukaže na to kako da se poboljšaju. Ipak, reč je o aktu čije odredbe daju mogućnost da se praksa promeni, a stvarnost će ubrzo dati odgovor na pitanje da li za tako nešto postoji spremnost. Čemu uopšte Kodeks? Prava i obaveze...

Poresko zakonodavstvo - izmene neprimenjenog zakona

25.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod Fenomen da se zakon menja pre nego što je njegova primena počela u Srbiji nije potpuno nov – setimo se samo raznih verzija Zakonika o krivičnom postupku. Činjenica da je Vlada predložila Zakon o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu jeste pozitivna, iako je reč o reakciji koja je u mnogome zakasnela. Naime, zakon će početi da se primenjuje za svega nekoliko sedmica, usvojen ne pre godinu dana, a svi nedostaci koji se rešavaju ovim izmenama i dopunama bili su poznati i u vreme kada je...

Prestaju li sudije i tužioci da budu javni funkcioneri

09.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ko su javni funkcioneri Srbija je počela da uređuje pitanje sukoba interesa javnih funkcionera i uvela obavezu da oni podnose izveštaje o imovini i prihodima za sebe i članove porodice, prijavljuju primljene poklone i drugo od 2004. godine. Inicijalno je bilo predviđeno da se sukob interesa uređuje posebnim pravilima. Od 1.1.2010, kada je počela primena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, sudije, javni tužioci i njihovi zamenici su obuhvaćeni pojmom „javnog funkcionera“, zajedno sa svim drugima koji vrše funkcije u...

Računovodstveni propisi i odgovornost za kršenje

25.12.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Propisi u oblasti računovodstva Srbija trenutno ima dva zakona o računovodstvu: prvi je usvojen 2013. godine[1 - detaljnija objašnjenja i izvori su na kraju teksta] i biće na snazi naredne dve godine u delu koji se odnosi na finansijsko izveštavanje, dok se drugi[2] primenjuje od 1. januara 2020. godine. Prema Zakonu[3], pravna lica i samostalni preduzetnici u obavezi su da Agenciji za privredne registre podnose redovne godišnje finansijske izveštaje za određenu izveštajnu godinu, najkasnije do 30. juna naredne godine....

Nezakonito finansiranje izborne kampanje bez kazne

13.11.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Tipični (neistraženi) primeri U očekivanju da neko sprovede istraživanje javnog mnenja na tu temu, primam opklade da je većina građana uverena da se skupe izborne kampanje makar delom finansiraju nezakonito, i da bi čak i zagrižene pristalice političkih stranaka tvrdile da se nezakonitim sredstvima koriste „oni drugi“. Državni organi nisu uradili dovoljno da ove sumnje građana potvrde opsežnim istragama i adekvatnim kaznama, niti da ih razuvere time što bi proverili sve informacije koje izazivaju sumnju. Takve sumnje su...

Antikorupcija u tehničkom mandatu

23.09.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. „Stupanje na snagu“ i „početak primene“ Kada sam na ovom istom mestu, pre više od godinu dana, predstavljao novine i nedostatke Zakona o sprečavanju korupcije, nisam ni slutio da će pasti na testu primene, pre nego što je ona uopšte počela. Nekada su nas na pravnom fakultetu učili o tome da zakoni stupaju na snagu najranije osam dana od dana objavljivanja, da mogu stupiti na snagu ranije ako postoje naročito opravdani razlozi, ali i da stupanje na snagu može biti odloženo i za neki kasniji datum koji se odredi prilikom donošenja...

Korona i pristup informacijama

10.07.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ustavno „pravo na obaveštenost“ (član 51), i zakonsko pravo na pristup informacijama od javnog značaja, koje imamo već šesnaest godina, malo kada su bili toliko važni kao ovih meseci. Celim svetom se širi zaraza za koju medicina još uvek nema adekvatne odgovore. Posledice zaraze potresaju privredni život, vlade ograničavaju ljudska prava, a kroz medije, društvene mreže i druge kanale komunikacije šire se neproverljive (dez)informacije i „teorije zavere“. Ako već medicina (tzv. „struka“) nema odgovore na sva bitna pitanja jer je...