Vladimir Živankić

Tužilac u prekršajnom postupku

27.10.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Da li su i na koji način - time što po Zakonu o prekršajima (koji je uz privrednoprestupni i krivični, jedan od tri kaznena postupka koji se mogu voditi pred sudovima) sem javnog tužioca i oštećenog, postoji još neko ko je ovlašćen da neposredno inicira sudski postupak - da podnosi tužbu kojom traži pokretanje kaznenog (prekršajnog) postupka; zajemčena ljudska prava obezvređena ili teško ostvariva, da li su i koja prava okrivljenog uskraćena ili povređena i da li je ugrožena sudska nezavisnost i načelo podele vlasti? O pravima i...

Razlika između krivičnog i prekršajnog dela

05.12.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Bude to tako da neko puca na javnom mestu iz „drugog oružja“ (koje nije vatreno) pa se i sam zbuni što ga prekršajni sud osudi za pucanje, a oslobodi za nošenje. Iako jeste nosio sa sobom startni revolver na javnom mestu. E sad, startni revolver jeste konvertibilno oružje koje se može nabavljati, držati i nositi, samo na osnovu isprave nadležnog organa. Koje isprave u tom konkretnom slučaju nema, pa je time okrivljeni pod sumnjom da je neovlašćeno nosio konvertibilno oružje i time izvršio krivično delo, a ne prekršaj. Sad...