Impresum

Naziv medija: Vranje News

Osnivač: CEDEM, 
Jovana Jankovića Lunge 12/11, 17501 Vranje

Matični broj: 28248458 

PIB: 110526715

Broj tekućeg računa: 160-498009-43, Banka Intesa

Elektronska pošta: [email protected], [email protected] 

Internet stranica portala: www.vranjenews.rs

Odgovorni urednik: Dejan Dimić

Novinari i saradnici: Jovana Ristić, Milena Dimić, Darko Anačkov, Marija Mitrović, Zoran Dimić

Foto i marketing: Milena Dimić

Registracioni broj medija: IN000658