Impresum

Naziv medija: Vranje News

Osnivač: Centar za javno zagovaranje demokratije - CEDEM, 
Ive Lole Ribara 13/12, 17501 Vranje

Matični broj: 28248458 

PIB: 110526715

Broj tekućeg računa: 160-498009-43, Banka Intesa

Elektronska pošta: vranjenews@gmail.com, redakcija@vranjenews.rs 

Internet stranica portala: www.vranjenews.rs

Odgovorni urednik: Dejan Dimić

Registracioni broj medija: IN000658