Stefan Vlatković

Informacione tehnologije i sudski postupci

09.11.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) imaju ili su imale ključan uticaj na razvoj brojnih oblasti. Različite privredne grane, u čemu prednjače intelektualne usluge i industrija, ubrzano su se razvijale upravo zahvaljujući primeni IKT, koje su omogućile bolju, bržu i efikasniju upotrebu mehaničkih, ekonomskih i ljudskih resursa. Dosadašnja nastojanja u implementaciji IKT u pravosuđu prevashodno su bila usmerena ka digitalizaciji administracije sudova, što nesporno jeste doprinelo poboljšanju funkcionisanja ovih...

Advokati i zastupanje pred sudom

12.10.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod Opšti položaj advokata regulisan je Zakonom o advokaturi, Kodeksom profesionalne etike advokata, Statutom Advokatske komore Srbije i statutom advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije čiji je advokat član, kao i međunarodnim dokumentima, među kojima su najznačajniji Kodeks advokatske etike Evropske unije i Osnovni principi o ulozi advokata (u daljem tekstu zajednički: propisi o advokaturi). Pod upravljanjem parničnim postupkom podrazumeva se aktivnost suda, odnosno preduzimanje parničnih radnji kojima sud...