Коментар дана

 • Drugo povlačenje Zakona o policiji

  30.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Vlada Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova su u ponedeljak, 26. decembra 2022, povukli Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima (Nacrt ZUP) i Nacrt zakona o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova (Nacrt ZOPEOUP).

 • Sloboda izražavanja i pretnje na internetu

  30.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Sloboda izražavanja kao jedno od najznačajnih političkih prava uživa veoma visok stepen zaštite i prema svim međunarodnim standardima njeno ograničavanje mora biti veoma restriktrivno, samo izuzetno, pod uslovima koji su strogo regulisani ustavom i zakonom.

 • Šta je važno znati o potrošačkim sporovima

  28.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Definicija pojma potrošačkog spora i osnovna načela postupka

  Potrošački sporovi su sporovi koji proizilaze iz ugovornog ili vanugovornog odnosa potrošača i trgovca.

  Prilikom propisivanja pravila postupka Zakonodavac se opredelio da izmesti potrošački spor iz pravila opšteg parničnog postupka i to zbog specifičnosti potrošačkog spora.

 • Stambeni dodatak ili subvencionisanje zakupnine

  28.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  U jeku opštih povećanja svih cena pa i zakupnina sve se češće čuju i mišljenja da je podrška države urgentno potrebna.

  Međutim, čini se da je jedan vid već propisane mogućnosti države da pruži podršku potpuno zaboravljen.

  Radi se o pravu na tzv. stambeni dodatak iliti subvencionisanje zakupnine stana u bilo kom obliku svojine iz člana 95. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (dalje: „Zakon“).

 • Zakon i loše postupanje prema životinjama

  26.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Na samom početku važno je znati da je zlostavljanje životinja svako loše postupanje ili nepostupanje sa životinjama kojim se namerno ili iz nehata izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost životinje i izaziva smrt i da takvo postupanje nije dozvoljeno.

 • Uloga javnog tužilaštva u upravnom postupku

  12.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na portalu otvorenavratapravosudja.rs

  Upravni postupak sprovode organi javne uprave kada postupaju u upravnim stvarima, tj. u pojedinačnim situacijama u kojima, neposredno primenjujući zakon i druge propise, pravno ili faktički utiču na položaj stranke, i to najčešće tako što donose upravne akte (rešenja i zaključke).

 • Nepravilnosti u sprovođenju izvršenja

  12.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Uvodne napomene i pojam

  Izvršni postupak je postupak u kom poverilac traži namirenje svog potraživanja (novčanog ili nenovčanog), zasnovanog na izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, ukoliko dužnik istu ne ispuni dobrovoljno u određenom roku.

 • Biti preduzetnik – osnovna pravila

  08.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Preduzetništvo danas predstavlja vrlo čest oblik privrednog delovanja.

  Ono omogućava građanima da se samostalno bave nekom privrednom delatnošću i tako steknu ekonomsku nezavisnost, radeći za sebe, i samostalno snoseći odgovornost za svoje poslovanje.