Bojana Savović

Pravo na odgovor

04.04.2024
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku Mediji B92, Novosti, Alo, Kurir i Informer su objavili tekstove u kojima se insinuira da je tužiteljka Bojana Savović učestvovala u prikrivanju uzroka smrti dve osobe preminule u zatvorskoj bolnici. Uprkos zakonskoj obavezi, nijedan od medija nije objavio odgovor tužiteljke Savović, koji ovde objavljujemo u celosti. U skladu sa članovima 94, 97 i 98 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023) od glavnog urednika zahtevam PRAVO NA ODGOVOR Na tekst objavljen 16.03.2024. godine u 10:43 na veb-prezentaciji b92.net...

Lustracija i/ili veting – pomoćni mehanizmi borbe protiv korupcije

04.12.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ukoliko je u Srbiji i dalje bauk govoriti o lustraciji, možemo da govorimo o nužnosti donošenja Zakona o vetingu. Tako se zove taj proces u zemljama u regionu. Borba protiv organizovanog kriminala i organizovane, sistemske, korupcije koja traje decenijama u zemljama u tranziciji, nezamisliva je bez donošenja ovakvog zakona. U zemljama u kojima ne postoji kultura integriteta i zakonitosti rada državnih institucija, u kojima je “prljav” novac uveliko infiltriran u legalne tokove, bilo kroz gradnju nekretnina ili kroz druge...

Zakon o korupciji: Još jedna tajna javna rasprava

15.11.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Opet smo, po ko zna koji put bili iznenađeni kada smo saznali da je od 3. do 22. avgusta 2023. godine u jeku godišnjih odmora, održana “javna” rasprava o Nacrtu izmena i dopuna još jednog važnog zakona - Zakona o sprečavanju korupcije. Ministarstvo pravde RS se i dalje pravi da ne razume šta zaista znači javna rasprava i da čak ni forma rasprave nije ispunjena “kačenjem” tog nacrta na sajtu Ministarstva, do kog se dolazi preko nekoliko linkova. Sa navodnom željom predlagača da prošire pojam javnog funkcionera odabrali su...

Građansko oduzimanje imovine - budućnost borbe protiv korupcije

29.09.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uspešna borba protiv korupcije se ne može zamisliti bez oduzimanja imovine čije je poreklo nezakonito. U Republici Srbiji je pored tradicionalnog oduzimanja imovinske koristi koja je pribavljena krivičnim delom i tzv. proširenog oduzimanja imovine, koje takođe mora biti u vezi sa tačno određenim krivičnim delima, na mala vrata pokušano oduzimanje imovine i kroz krivično delo pranje novca. Problem je što se i kod ovog krivičnog dela mora dokazati da imovina (novac, nepokretnosti, zlato..) potiču od neke kriminalne delatnosti...

Stanje uma i duše i krivična odgovornost

02.06.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U prethodnom tekstu smo konstatovali da je javnost bila zatečena činjenicom da lica mlađa od 14 godina nisu krivično odgovorna. Zbog toga se čini da je potrebno dodatno objasniti način na koji krivični pravosudni sistem posmatra godine učinioca nekog nedozvoljenog dela. U tretmanu koji država ima prema mladima brojevi i kalendarski uzrast nisu presudni, već stanje uma i duše. O tome govori i činjenica da se i punoletnom licu (ali samo mlađem punoletnom licu) koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo 18, a u vreme...

Prvi put smo saglasni - svi smo krivi

09.05.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Stravična tragedija u kojoj je dete od trinaest godina ubilo devet osoba u OŠ Vladislav Ribnikar, pogodila je pre svega porodice žrtava, ali i sve nas. Otvorena su brojna pitanja - pravna, psihološka, psihijatrijska, sociološka. Stiče se utisak da je šira javnost bila zatečena činjenicom da lica mlađa od 14. godina nisu krivično odgovorna. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica donet je još 2005. godine i predstavlja nastavak propisa koji su važili u SFRJ, tako da je starosna...

Ima li javni tužilac mehanizme da realizuje očekivane zadatke

05.04.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Nakon usvajanja ustavnih promena ponovo se otvorilo pitanje poverenja građana u rad pravosuđa. Iako građani imaju pravo da očekuju najviše standarde pravičnog, stručnog i efikasnog procesuiranja, na žalost, u stvarnosti, ta očekivanja se pokazuju kao nerealna. U kojoj meri tužilac rukovodi radom policije? Da li je zakonodavac licemeran kada javnom tužiocu poverava rukovođenje predistražnim postupkom i sprovođenjem istrage, ali mu zaista ne daje delotvorne mehanizme za to? Primera radi, član 44 st. 2 Zakonika o krivičnom...