Коментар дана

 • Nepravilnosti u sprovođenju izvršenja

  12.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Uvodne napomene i pojam

  Izvršni postupak je postupak u kom poverilac traži namirenje svog potraživanja (novčanog ili nenovčanog), zasnovanog na izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, ukoliko dužnik istu ne ispuni dobrovoljno u određenom roku.

 • Biti preduzetnik – osnovna pravila

  08.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Preduzetništvo danas predstavlja vrlo čest oblik privrednog delovanja.

  Ono omogućava građanima da se samostalno bave nekom privrednom delatnošću i tako steknu ekonomsku nezavisnost, radeći za sebe, i samostalno snoseći odgovornost za svoje poslovanje.

 • Zaštita konkurencije na tržištu Srbije

  05.12.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Uvod

  Pravo konkurencije (engl. competition law, antitrust law) je skup pravnih pravila kojim se obezbeđuje da privredni subjekti koji posluju i takmiče se na slobodnom tržištu ne organičavaju konkurenciju i time onemogućavaju odvijanje normalnih tržišnih tokova po principu optimalne raspodele resursa na osnovu ponude i potražnje.

 • Odlaganje krivičnog gonjenja - oportunitet

  29.11.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Opšti pojam

  Šta je oportunitet?

  „Specifična povoljna okolnost naziva se oportunitet. Etimolozi nam objašnjavaju poreklo izraza oportunitet, navodeći latinsku reč opportunus, koja se doslovno prevodi kao zgodan ili podesan. Pojam oportunitet obično podrazumeva neku zgodnu priliku ili povoljnu okolnost.

 • Zaštita potrošača kroz kaznene odredbe

  22.11.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Pravo potrošača na pravnu zaštitu je pravo koje je u Republici Srbiji zajemčeno Ustavom, brojnim zakonima i drugim opštim pravnim aktima i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

  Ustavnim odredbama Republika Srbija štiti potrošače, a posebno zabranjuje radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu.

 • Ustavnost u službi zaštite ljudskih prava

  15.11.2022

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Opšta i stručna javnost skoro je imala priliku da se upozna sa odlukom Ustavnog suda, koja je značajna sa aspekta ostvarivanja ljudskih prava.[1] 

  Odluka je nastala u postupku normativne kontrole, tj. ispitivanja da li je konkretni opšti akt, u ovom slučaju jedna norma Zakona o prekršajima[2], u skladu sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.