Đorđe Popović

Ne/jednakost potrošača i toplana

13.04.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Iako su svi koji zaključe bilo kakav ugovor ili stupe u bilo kakav pravni odnos načelno jednaki, naravno da postoje (svakodnevne) situacije kada to baš i nije slučaj. U prethodnih par godina je bio prilično aktuelan slučaj želje pojedinih građana da raskinu ugovor sa toplanama i isključe se sa mreže centralnog grejanja. Ovaj slučaj jasno pokazuje kako u odnosima sa toplanama, pravilo jednakosti strana u ugovoru ostaje mrtvo slovo na papiru. Ovo, jer pored čak i jasne zakonske odredbe, pojedine lokalne samouprave (kao...

Moratorijum na rate kredita i posle vanrednog stanja

03.03.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Svima nama je dobro poznata mogućnost moratorijuma - pauze u otplati rata koja je postojala za vreme vanrednog stanja usled epidemije COVID-19. S druge strane, mnogima nije poznato da banke to i dalje mogu i mimo vanrednog stanja i mimo bilo kakve ekonomske krize. Kako se ekonomska kriza možda poslednjih godinu dana čak i pogoršala u odnosu na vanredno stanje zbog COVID-19, ova tema bi trebala ponovo biti aktuelizovana. Ključna reč ovde je da banke mogu da odobre moratorijum. To znači da ne moraju da vam ga odobre, ali,...

Stambeni dodatak ili subvencionisanje zakupnine

28.12.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U jeku opštih povećanja svih cena pa i zakupnina sve se češće čuju i mišljenja da je podrška države urgentno potrebna. Međutim, čini se da je jedan vid već propisane mogućnosti države da pruži podršku potpuno zaboravljen. Radi se o pravu na tzv. stambeni dodatak iliti subvencionisanje zakupnine stana u bilo kom obliku svojine iz člana 95. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (dalje: „Zakon“). Čini se da ovo pravo nije zaživelo jer navedeni član 95 Zakona ističe da se bliži uslovi i procedura utvrđuju odlukama lokalnih...

Osiguranje od autoodgovornosti - najvažnija prava i obaveze

11.10.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kupili ste automobil, registrovali ga uplativši usput i premiju osiguranja tzv. autoodgovornosti jer suštinski niste ni imali izbora budući da je to osiguranje obavezno. Taj deo nam je svima poznat. Sa druge strane, jednako je važno znati šta treba činiti ako do štete ili nezgode ipak dođe. Kao i svaka druga vrsta osiguranja, odnosi koji nastanu mogu nositi veliki broj kompleksnih pitanja pa ćemo pokušati da vam ovim informativnim tekstom pomognemo u razumevanju vaših osnovnih prava, ali i obaveza u ovim situacijama. Siže:...

Prava i obaveze osiguranika putnog osiguranja

13.06.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Zlu ne trebalo. Čuvena izreka koja je kao skrojena za suštinu i svrhu osiguranja: ne prija dodatni trošak na ime premija, ali rizik izloženosti značajno većim izdacima ipak može da ublaži tu bol, naravno pod pretpostavkom da u tom slučaju i dobijemo ono što nam sleduje. Sa druge strane postoji i interes osiguravajućih kuća da plate što manje pa se u tome ne razlikujemo previše. Ono što jeste razlika se ogleda u tome što njima pomažu armije eksperata dok na strani osiguranika obično stoji samo njihovo znanje i iskustvo....

Pokretanje upravnog spora protiv države

11.03.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Svi se na svakodnevnom nivou susrećemo sa raznim upravnim postupcima. Počev od odlaska na šaltere da bismo preuzeli izvode, preko dobijanja rešenja poreske uprave o porezima, do korišćenja javnih usluga (voda, odnošenje komunalnog otpada itd.) pa sve do izvršenja i fizičkih radnji nadležnih tela (nadzor i pregled prostorija, rušenje i slično). Ovih situacija ima toliko da ih je gotovo nemoguće nabrojati, a isto toliko ima i službenika i drugih lica koja u ovim postupcima odlučuju o našim pravima i obavezama. Kako mnogi od njih mogu i...

Poslodavci, zaposleni i kovid sertifikat

25.12.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Svedoci smo sve učestalijih vesti o tome kako se u pojedinim zemljama uvodi obavezna vakcinacija protiv virusa COVID-19, najavljujuju nove mere, karantini, ali i upotreba tzv. kovid sertifikata za razne svrhe počev od ulaska u ugostiteljske objekte pa sve do dolaska na posao. U moru novih informacija lako se može steći pogrešan utisak. Svrha ovog teksta da malo rasvetli mogućnost zahtevanja posedovanja kovid sertifikata (sa definicijom kovid sertifikata se možete upoznati OVDE) (ili nekih delova istih) od strane poslodavaca u odnosu...

Najvažnija prava i obaveze stanara i stanodavca

19.10.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Imati svoj krov nad glavom je u današnje vreme sve više i više luksuz pa mnogi uzimaju stanove u zakup. Imajući to u vidu, kao i činjenicu da se u najvećem broju slučajeva ne zaključuju ugovori, pripremili smo tekst sa najvažnijim pravima i obavezama stanara i stanodavaca koja se tada primenjuju poređanih hronološki, prateći redovan tok zakupa. Sažetak – brze informacije Useljenje – ovde je obaveza stanodavca da stan preda jer bez toga stanar nema nikakvih obaveza. U ovoj fazi se uplaćuje i depozit pa je poželjno utvrditi u...

Potrošačka prava u odnosu na turističke agencije

10.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Sažetak – brze informacije Jasno nam je da nam moderni način života ne dozvoljava uvek luskuz vremena za temeljno čitanje članaka. Zato, pogledajte ovaj sažetak pa kada Vam zatreba (ili ako Vam bude zanimljivo) pročitajte i ostatak ovog članka. Dakle, ukratko, Vaša najvažnija prava su: Pravo na informacije i pravo da se te informacije poštuju (ako je objavljeno da se klima ne plaća, hotel ne sme da traži doplatu); Pravo na garanciju putovanja – ako Agencija padne pod stečaj osiguranje Vam vraća novac; Pravo na zamenu  -...