Jelena Ilić

Beskućnici u Srbiji: Na rubu margine

19.04.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Beskućnici u Srbiji – Na rubu margine[1] Prema poslednjim podacima UN-a na svetu oko 100 miliona ljudi živi bez doma.[2]  Prema aktuelnim procenama UN-a, više od 1.6 milijardi ljudi danas živi u neadekvatnim stambenim uslovima, a oko 15 miliona svake godine trpi prisilno iseljenje.[3]  Dokumenti[4] nastali pod okriljem Ujedinjenih nacija proklamuju pravo svakom licu na životni standard dovoljan za njega samog i njegovu porodicu, ubrajajući tu i dovoljnu hranu, odeću i smeštaj, kao i stalno poboljšanje uslova života....