Lazar Borozan

Kako iseliti osobu koja protivpravno koristi tuđu nekretninu

03.05.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Pravo svojine predstavlja najbitnije imovinsko pravo. Stambeni krediti se vraćaju decenijama, nasledna prava se prenose sa generacije na generaciju, upravo kako bismo stekli svojinu na stanu, kući ili lokalu. Nekretnina je nekada dom u kome živimo, a često i najsigurnija investicija u koju možemo da uložimo novac. Međutim, šta se dešava kada nam je neko oduzme? Šta se dešava kada zakupac ne želi da napusti stan, po isteku trajanja zakupa? Šta se dešava kada neko od rođaka smatra da može samostalno da koristi porodičnu...

Alimentacija - prava, obaveze, kriterijumi i plaćanje

25.07.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Pravo deteta na izdržavanje (alimentacija), kao jedno od osnovnih postulata zaštite prava deteta, omogućava ekonomsku osnovu koja je neophodna za kvalitetan život i razvoj. Nažalost, roditelji neretko smatraju da ispunjavaju svoju obavezu ako detetu nešto poklone ili periodično učestvuju u finansiranju potreba deteta. Naprotiv, alimentaciji prethodi sudska odluka koja jasno definiše njenu visinu, vreme i način plaćanja te umesto dobrovoljnosti i nepreciznosti konstituiše obaveznost i izvesnost. Nosilac prava i obaveze na...

Sigurna kupovina nepokretnosti

18.03.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kupovina nepokretnosti predstavlja izrazito značajnu imovinsku i životnu odluku. Modernizacijom sistema overe i implementiranjem instituta javnog beležništva znatno je povećana pravna sigurnost prometa nepokretnosti. Međutim, lična aktivnost je i dalje neophodna radi izbegavanja svih potencijalnih rizika. Osnovni uslov prodaje, odnosno kupovine nepokretnosti jeste postojanje vlasništva prodavaca na nepokretnosti. Ukoliko je prodavac prethodno prodao nepokretnost drugom licu ili ukoliko postoji još lica koja pretenduju na pravo na...

Trajanje, troškovi i zaštita u sudskom postupku

06.08.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Radeći kod oca u advokatskoj kancelariji neretko sam imao priliku da čujem misao kako ići u sud znači ići po pravdu. Kao relativno mlad advokat i dalje imam pravo na zabludu o postojanju jasne paralele između suda i pravde. Međutim, u sadašnje vreme kada se vrednuje pragmatičnost postavlja se pitanje da li se uopšte isplati težiti pravdi ili je pravda jedan arhaični institut koji svoje uporište ne može naći u sudskom postupku. Iskustvo me je uverilo kako pravda zaista može biti ostvarena kroz postupanje suda, odnosno kroz odluke...