Tatjana Petković

Pritvor - procesna mera ili odmazda za učinjen zločin

29.04.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Shvatanje kazne kao čiste odmazde za izvršeno krivično delo bilo je primereno srednjem veku. U novije vreme prihvatamo da je svrha kažnjavanja delovanje na učinioca da ne ponovi kriminalno ponašanje uz istovremeno uticanje na građane da se uzdrže od vršenja krivičnih dela i izražavanje društvenog stava prema kriminalitetu uopšte. Međutim, u proteklom periodu bili smo svedoci medijske tendencije da se okolnost - da li je licu koje se sumnjiči za izvršenje krivičnog dela određen pritvor, usko veže za pitanje adekvatnosti reakcije...

Legalizacija primanja mita od strane lekara

10.04.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Temelj svake pravne države predstavlja zakonito i efikasno funkcionisanje javnih službi. Lica koja zloupotrebljavaju službena ovlašćenja koja su im poverena, ne samo da su nedostojna takvih ovlašćenja, zbog čega moraju biti podvrgnuta moralnoj i društvenoj osudi, već su radnje takvih lica do te mere društveno opasne da iziskuju snažnu reakciju države u vidu bezuslovnog krivičnog gonjenja i strogog kažnjavanja. U novije vreme, svedoci smo ne samo različitih zloupotreba u javnom sektoru, već ponekada i čiste bahatosti zdravstvenih...