Dušan Dakić

Društvena solidarnost i obavezna vakcinacija

07.10.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Vadrička i drugi protiv Češke, doneo presudu 8. aprila 2021. godine kojom je između ostalog ukazao na neophodnu društvenu solidarnost koja se pretpostavlja u savremenom demokratskom društvu, a odnosi se na vakcinaciju kao prevenciju bolesti. Obavezna vakcinacija je aktuelna tema u Republici Srbiji, iako se stručna javnost još uvek nije konačno izjasnila o tome. Ustav Republike Srbije u članu 68. garantuje pravo na zdravstvenu zaštitu svojim državljanima. Međutim, stepen te zaštite...

Pravo na život i prekršajna evidencija

23.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Dvadeset petog marta 2021. godine Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strazburu doneo je presudu u postupku Smiljanić protiv Hrvatske broj 35983/14, a koja je pravno značajna iz više razloga. Evropski sud za ljudska prava je ovom presudom utvrdio da je izvod iz prekršajne evidencije dokaz o ranijoj osuđivanosti okrivljenog u krivičnom postupku, odnosno o njegovom društveno neprihvatljivom ponašanju. Podnosilac predstavke je ukazao da je njegov rođak poginuo u saobraćajnoj nezgodi koju je izazvao vozač koji je pod...

Načelo javnosti krivičnog postupka tokom vanrednog stanja

04.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije je proglašeno 15.03.2020. godine, iz sada već opštepoznatih razloga. Ubrzo nakon proglašenja vanrednog stanja, 17.03.2020. godine, ministarka pravde Republike Srbije je donela preporuku za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja. Istog dana je i većina predsednika Osnovnih sudova u Republici Srbiji donelo uputstvo o radu Osnovnih sudova za vreme vanrednog stanja, i to u predmetima koji su navedeni u preporuci Ministarstva pravde od 17.03.2020. godine. Uputstvima o...