rekonstrukcija

10.09.2018 12:33 » 12:33
Foto RTS screenshot

Palestina: Život u fekalijama

Za rekonstrukciju kanalizacione mreže obezbeđeno je 7 miliona dinara.Posle nabavke materijala, JP Vodovod će i ovde urediti kanalizaciju, koja će...
RTS