obuka

28.07.2022 17:42
Foto vranje.rs

Evo kako će se sprovesti popis u Vranju

U Vranju je u toku obuka instruktora za popis stanovništva koji će biti održan u oktobru, izjavio je Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave. Kako...
27.12.2021 18:22 » 18:22
Foto MOD

Napadne operacije sa Lazarom 3 u Bazi Jug

Oklopno borbeno vozilo točkaš Lazar 3 nalazi se u naoružanju Vojske Srbije od 2019. godine. Namenjeno je za izvršavanje borbenih zadataka pešadijskih...