Javni poziv: Obuka za pedesetoro mladih u Vranju

Gradska uprava Vranja otvorila je Javni poziv za obuku o preduzetništvu i karijernom vođenju, namenjen nezaposlenim osobama, saopšteno je iz Gradske uprave.

Obuka će biti namenjena "unapređenju kompetencija nezaposlenih" sa teritorije Vranja, kao i "osposobljavanju za izradu biznis planova radi potencijalnog apliciranja za podsticajna sredstva i započinjanje sopstvene poslovne delatnosti".

Ovim pozivom biće obuhvaćeno najmanje za 50 nezaposlenih.

Najavljuje se da će učesnici u obuci steći znanje o osnovama marketinga i elektronskog poslovanja, te karijernog vođenja.

Objašnjava se da će obuku sprovesti sertifikovani predavači, sa dugogodišnjim iskustvom.

Po okončanju obuke, stiče se pravo da se prijavi vlastita biznis ideja za dobijanje granta - bespovratnih sredstava.

Deset najboljih biznis ideja steći pravo na grant u vidu nabavljene opreme - sredstava za rad u skladu sa iskazanom poslovnom potrebom u biznis planu, za obavljanje poslovne aktivnosti koje mora biti registrovana u obliku preduzetničke radnje ili privrednog društva i u skladu sa uslovima koji će biti bliže definisani Ugovorom o dodeli granta sa svakim pojedinačnim korisnikom.

Zainteresovani se mogu prijaviti u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Vranju (telefon 017/407 101), lično preko savetnika za zapošljavanje ili u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Gradska uprava Vranje, na telefon 017/ 402 314.

Po formiranju konačne liste polaznika obuka, Grad Vranje će u saradnji sa izabranim pružaocem usluga obuke formirati grupe za obuku i obavestiti polaznike o preciznim terminima njenog održavanja.

Najnovije vesti