Obuka službenika grada o sprovođenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Milan Marinović, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u sredu u Vranju sprovodi obuku službenika iz javnog sektora u Vranju, zaduženih za ove poslove.

Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakonite i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u žiži interesovanja javnosti, rečeno je tokom obuke.

Obuka je organizovana za ovlašćene osobe za zaštitu podataka o ličnosti iz više od 40 javnih ustanova sa područja grada Vranja.

Terenske obuke, koje se u sklopu projektne podrške realizuju se u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave.

Posebno su značajne za podizanje kapaciteta zaštite podataka o ličnosti.

Predsednik Skupštine grada Vranje Dejan Tričković, obraćajući se učesnicima skupa, zahvalio je Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti što je izabrala Vranje za održavanje obuke.

"Vranje je dobar izbor, jer je administrativni centar Pčinjskog okruga.

Grad ima najveći pritisak javnosti, jer ima veliki broj zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a kao što znamo građanstvo je veoma osetljivo na ovu temu.

I to je sasvim razumljivo, jer brine o mogućnostima zuloupotreba tih podataka.

Verujem da je današnji skup od koristi svima nama i da ćemo i ubuduće imati dobru saradnju", istakao je Tričković.

Ovaj projekat podnosi se uz podršku multi-donatorskog programa Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji (EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava), uz zajedničko finansiranje EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen GIZ.

Najnovije vesti