jug Srbije

29.03.2018 16:26 » 12.08.2022 19:38
Foto Vranje News

Projekat koji je uhlebio 1.950 ljudi

Četvorogodišnji projekat Razvojne agencija Srbije i USAID-a za jači privatni sektor doprineo je razvoju malih i srednjih preduzeća južne i...