Коментар дана

 • Kako do informacija od javnog značaja - nove izmene zakona

  25.12.2021

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja stupile su na snagu i počinju da se primenjuju od 17.februara 2022. godine. Nove odredbe unose određene izmene u dosadašnji postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama, pa u nastavku predstavljamo kako će ovaj postupak izgledati ubuduće:

 • U Otvoreni Balkan otvorenog srca

  23.12.2021

  Kako su svet, Evropa i njihovi izaslanici navalili, i bez odobrenja Ujedinjenih nacija naumili da naprave novu tvorevinu na Balkanu, nazivajući je "Zapadni Balkan", ili je samo teritorijalno ograničavajući, gde se, da budem iskren, i ne zna ko sve pripada, sve sam više siguran da "Otvoreni Balkan" predstavlja dobar kurs i izvodljiv projekat. 

  Ako je Zapadni Balkan politički, onda je Otvoreni Balkan ekonomski, državno prihvatljiv i jedino moguć, kao početno, a sigurno u perspektivi i moguće trajno rešenje.

 • U Strazbur po pravdu

  21.12.2021

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Šta to beše Protokol 16?

  Jedno vreme naša država je bila na samom vrhu kada se radi o broju slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava. Poslednjih godina se taj broj smanjuje u apsolutnim brojkama, ali je i dalje relativno visok. U 2019. godini Evropski sud za ljudska prava razmatrao je 2.595 predstavki podnetih protiv Srbije, a 2020. godine 1.421.

 • Odbrana siromašnog okrivljenog

  20.12.2021

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  Osnovno pravo okrivljenog u krivičnom postupku je njegovo pravo na odbranu!

  Odbrana je opravdana i nužna kako u slučaju kada nije, isto tako i kada okrivljeni jeste nesumnjivo kriv. To sprečava nepovoljno postupanje, kao i težu odluku od one koja je predviđena zakonom, prema njemu.

 • Univerzalna deklaracija – pravni dragulj koji i danas živi

  13.12.2021

  Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

  U susret Međunarodnom danu ljudskih prava, koji se obeležava više od pola veka, čini se korisnim da se podsetimo značaja nosećeg dokumenta čija godišnjica donošenja je nerazlučivo povezana sa Međunarodnim danom ljudskih prava.

  To je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija iz 1948. godine. 

 • Nepravda prema Bori i Vranju

  11.12.2021

  Poštovani moji Vranjanci i svi vi koji odlično znate ko je bio naš Bora Stanković i u čemu se sastoje duh, lepota i srce našeg Vranja.

  Moram vam reći sledeće... 

  Ovih dana smo, mi, Vranjanci, opet bili gosti "Šarenice".

  Znate da je ova emisija RTS-ova, kao i da je RTS producent nove, veoma uznemirujuće (za nas, Vranjance) i neverodostojne serije "Nečista krv".

 • Nemi susret Bore i Ive Andrića

  09.12.2021
  • Ovaj autorski tekst je štampan u promo materijalu za otvaranje izložbe o Ivi Andriću u Vranju, povodom 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade.

  Kada je u utorak, tog 21. oktobra 1969. godine, nakon dugog klackanja od Beograda do Vranja, Ivo Andrić izašao iz automobila, pozdravivši se najpre kratko i ljubazno sa delegacijom domaćina, na kurtoazno pitanje o tome kako je putovao odgovorio je brzo i odsečno: "Želim da vidim spomenik Bore Stankovića, njegovu rodnu kuću i muzej. Hteo bih da razgledam i Vranje".