11.10.2022

Osiguranje od autoodgovornosti - najvažnija prava i obaveze

Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs

Kupili ste automobil, registrovali ga uplativši usput i premiju osiguranja tzv. autoodgovornosti jer suštinski niste ni imali izbora budući da je to osiguranje obavezno. Taj deo nam je svima poznat. Sa druge strane, jednako je važno znati šta treba činiti ako do štete ili nezgode ipak dođe. Kao i svaka druga vrsta osiguranja, odnosi koji nastanu mogu nositi veliki broj kompleksnih pitanja pa ćemo pokušati da vam ovim informativnim tekstom pomognemo u razumevanju vaših osnovnih prava, ali i obaveza u ovim situacijama.

 • Siže:
 • Osiguranje od autoodgovornosti se mora zaključiti;
 • U slučaju bilo kakvog udesa ostanite pribrani i na licu mesta;
 • Iako kod šteta manjih od 200.000 RSD kod kojih nema povređenih lica postoji mogućnost da se ne zove policija-preporučljivo je da to ipak učinite;
 • Što je pre moguće prijavite štetu osiguranju (poželjno pisanim putem);
 • Pazite kako i šta vozite jer možete da  izgubite pravo da vas osiguranje „pokrije“;
 • Ako je štetu načinilo neosigurano vozilo možete se obratiti Garantnom Fondu.

 

 • Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno

I ptice na grani znaju da je ovo osiguranje obavezno i da bez njega nema registracije. Vožnjom neosiguranog, a samim tim i neregistrovanog vozila, rizikujte ne samo kaznene sankcije već i to da sami isplatite celokupnu nastalu štetu - bez pomoći osiguranja. S obzirom da te štete mogu biti prilično visoke, potrebno je dobro razmisliti da li se vožnja takvog vozila uopšte isplati.

Kako postoji obaveza osiguranja, tako postoji i obaveza da se polisa osiguranja kao i formular evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi stalno nalaze u kolima. I za ovo su predviđene kazne pa je preporučljivo da u automobilu imate i po nekoliko primeraka ovih obrazaca-za svaki slučaj.

 • Šta kada do nesreće dođe?

Svi učesnici u saobraćaju - vozači, pešaci, biciklisti itd. imaju određene obaveze kada dođe do saobraćajne nezgode. Pre svega je bitno da ostanete pribrani, a pored toga i da:

 • ako ste u vozilu - isključite motor, upalite „sva 4“, sa fluorescentnim prslukom bezbedno postavite isti takav trougao na bezbedno rastojanje (10 m u naselju, 50 i više van naselja) od lica mesta,
 • pozovete policiju i hitnu pomoć,
 • dok čekate da oni dođu pomognete povređenima.

Jedine situacije kada zakon dozvoljava da se udaljite sa lica mesta su: a) ako vam je neophodna hitna medicinska pomoć ili b) ako je neophodno da prevezete nekog drugog povređenog do najbliže zdravstvene ustanove.

Zakon ne nalaže da obezbedite što je više moguće dokaza, ali je svakako poželjno da  fotografišete ili video snimkom snimite registarske oznake vozila, stanje vozila uključenih u nezgodu, okolinu (tragove kočenja, tragove delova automobila), da uzmete podatke od vozača, svedoka.

 • Preporuka - uvek pozovite policiju

Po zakonu je moguće ne pozivati policiju ako: 1) nije bilo povređenih i 2) ako je materijalna šteta manja od 200.000 dinara (aktuelni iznos u 2022. godini). Ako policija ne dođe i ne izvrši uviđaj, tada ste dužni da popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Iako ovaj izveštaj deluje jednostavno, u stresnim situacijama može doći do konfuzije pa, kako biste ovo predupredili, preporučljivo je da se upoznate sa nekim od velikog broja objavljenih uputstava, a takođe i da neka od njih eventualno imate u kolima.

Sa druge strane, kako je praktično nemoguće na licu mesta tačno proceniti kolika je šteta, te kako možete imati komplikacije i sa osiguranjem i sa zakonom ako omašite procenu, preporučljivo je da ipak pozovete policiju i sačekate je da dođe na lice mesta. Važno je znati da je policija dužna da izađe na teren i u ovim situacijama ako to zahteva makar jedan od učesnika nezgode ili makar jedan oštećeni. Isto tako, u slučaju da je neko drugi zahtevao, a vi niste, svejedno ste dužni da ostanete na licu mesta.

 • Prijava štete osiguranju

Kada su sve gore navedene obaveze preduzete, obratite se što je pre moguće osiguranju. Kada uzmete polisu dobićete i uslove osiguranja kao i kontakt na koji je potrebno da se javite u slučaju nezgode. Obavezno ih pozovite i tražite jasna i konkretna uputstva šta i kako treba da uradite. Poželjno je da ta uputstva dobijete u pisanoj formi (e-mail, viber….), a isto tako je poželjno i da prijavu izvršite i preko e-maila kako biste mogli odmah da im pošaljete fotografije/video snimak lica mesta i podatke o svedocima.

Isto kao i kod drugih vrsta osiguranja, to što u uslovima ovog osiguranja stoji da ste dužni da štetu prijavite odmah ili u nekom roku, ili da odete u njihov ovlašćeni servis itd. ne sme da osiguranju posluži kao osnov da ne izvrši svoje obaveze. Sa druge strane, ti propusti mogu dovesti do toga da osiguranje umanji svoje obaveze ako je vaš propust doveo do dodatne štete, ali bi oni to morali da dokažu (npr. da je njihov servis jeftiniji).

 • Kada gubite pravo da vas osiguranje „pokrije“?

Sva osiguranja uključuju i pravila kada se gube prava iz osiguranja pa je tako i ovde. Po zakonu, ako ste vi odgovorni za nezgodu, osiguranje može od vas tražiti novac ako:

 • je do štete došlo jer ste nenamenski koristili motorno vozilo (npr. putničko za prevoz veće količine komercijalne robe);
 • ste vozili bez vozačke dozvole ili kada vam je bilo zabranjeno da vozite;
 • ste vozili pod uticajem alkohola iznad dozvoljene granice, opojnih droga, zabranjenih lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci;
 • ste štetu prouzrokovali namerno;
 • je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno, a to vam je bilo poznato;
 • ste posle saobraćajne nezgode napustili lice mesta, a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

 

 • Obraćanje Garantnom fondu

U slučaju da je štetu prouzrokovalo neosigurano vozilo, npr. kod kojeg je došlo do isteka registarskih oznaka, ne morate štetu da potražujete direktno od vozača ili vlasnika. Tada se možete obratiti Garantnom Fondu pri Udruženju osiguravača Srbije. Ovaj fond u tom slučaju preduzima iste korake kao i osiguravajuće društvo da je vozilo bilo osigurano.

Ovaj fond funkcioniše pri Udruženju osiguravača Srbije gde takođe možete dobiti razne korisne informacije - kao npr. kom osiguranju treba da se obratite ako vam je štetu nanelo vozilo sa inostranim registracijama itd.

 

(Autor je advokat Komiteta pravnika za ljudska prava - Yucom)

Foto otvorenavratapravosudja.rs