Žikica Dimitrijević

Dug Vranju

18.02.2022
Mnogo je radnika i službenika nekada radilo u Vranju. Setimo se da su samo Jumko i Simpo zapošljavali dvadesetak hiljada ljudi. Gde su ostali iz Koštane, Zavarivača, Alfe, Slobode, Poljoprodukta, Maline, Jedinstva, Štamparije, Novogradnje, kao i javne institucije i ustanove i podosta drugih manjih firmi. Izračunajte približno koliko je ukupno bilo zaposlenih. Naravno to je bilo u prošlom stoleću, u vreme socijalističih firmi i socijalističkog društvenog uređenja.  Prošlost koje se ne treba odricati i ne treba je zaboraviti jer se radilo, doprinosilo, veselilo, žalilo i živelo. Svojina...

U Otvoreni Balkan otvorenog srca

23.12.2021
Kako su svet, Evropa i njihovi izaslanici navalili, i bez odobrenja Ujedinjenih nacija naumili da naprave novu tvorevinu na Balkanu, nazivajući je "Zapadni Balkan", ili je samo teritorijalno ograničavajući, gde se, da budem iskren, i ne zna ko sve pripada, sve sam više siguran da "Otvoreni Balkan" predstavlja dobar kurs i izvodljiv projekat.  Ako je Zapadni Balkan politički, onda je Otvoreni Balkan ekonomski, državno prihvatljiv i jedino moguć, kao početno, a sigurno u perspektivi i moguće trajno rešenje. Otvoren za sve zainteresovane države i narode, bez tihe i ikakve prisile, kroz...

Ledena kraljica

09.08.2021
Najviši dometi u kulturi oduvek su se odvijali u centrima, glavnim i većim gradovima. Tako je i kod nas. Međutim Vranje, iako po geografskom položaju i udaljenosti od glavnog grada provincija, poslednjeg dana Festivala Piano summer bilo je centar prvoklasnog muzičkog događaja.  O festivalu je mnogo rečeno, po šesti put je održan u Vranju (prošle godine ga nije bilo iz poznatih razloga), a ove prvi put u renoviranom pozorištu. Obraćanje gradskih poslenika na otvaranju i na zatvaranju manifestacije itd, itd.  Festival klasične muzike u Vranju, gde se folk muzika i truba čuje sa brda, ili...

Slatke kuće

02.08.2021
Pravo da se oglasim povodom ove teme imam kao građanin i žetelj našeg grada. Da prozborim koju reč, tj. napišem i putem ovog medija dam jedno opšte mesto vrlo značajnoj i aktuelnoj temi. Mi koji smo živeli i u onom veku pa nastavili u ovom, tj. živeli u socijalizmu, državnom kapitalizmu, anarhiji i danas u ovom tzv. „privatnom biznisu“ (ovo bi bio najprikladniji naziv jer su naši ljudi skloni brzoj zaradi, ako može što sigurnijoj, sa manje ulaganja, ili što manje ulaganja, a što većom zaradom). Svedoci smo transformacija iz prošlog u 21. vek bar dve, tri fabrike i njihovog prelaska iz...