OEBS

13.03.2018 20:11 » 20:14
Bogatstvo različitosti. Foto Bujanovačke

I Srbi i Albanci čitaju kako je napisano

Profesor Isen Saćipi kazao je da nema utisak „da bolje žive oni u sredinama sa nacionalnom zastupljenošću od preko 90 odsto.- Nisam primetio da je...
Bujanovačke