Viši sud: Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela

Viši sud u Vranju našao se među četiri suda tog ranga u Srbiji u kome će biti sproveden projekat "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji".

Projekat bi trebalo da obezbedi audio i video vezu između prostorije u kojoj će boraviti žrtva krivičnog dela i sudnice u kojoj će se držati glavni pretres.

Vranjski Viši sud je proteklog juna istaknut kao primer dobre prakse na konferenciji u Beogradu kao sud koji brine o zaštiti žrtava krivičnih dela i svedoka, upravo kroz njihovo odvojeno saslušanje u posebnoj i za to opremljenoj prostoriji.

Krajem septembra ove godine, predstavnici ovog projekta posetili su Viši sud u Vranju.

U razgovoru sa predsednicom Draganom Ilić Marković i njenim saradnicima konstatovane su potrebe ovog suda za daljim tehničkim opremanjem porostorije za podršku žrtvama.

Projekat će finansirati EU, u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji.

Najnovije vesti