Komrad lider u projektu unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi

Vranjsko Javno preduzeće Komrad predstavlja tim lidera u projektu Unapređenje i zaštita zdravlja ljudi i životne sredine smanjenjem rizika od zagađenja kroz efikasno upravljanje otpadom koji je u utorak prezentovan u Vranju.

Ciljevi projekta, na kome je Komrad prema rečima direktora Zorana Dimitrijevića radio nekoliko meseci, jeste edukacija i unapređenje veština stanovništva za selekciju i upravljanje otpadom, kao i smanjenje divljih smetlišta, kao i jačanje kapaciteta komunalnih preduzeća za pravilno upravljanje otpadom.

"Međunarodna zajednica je procenila da ćemo mi sa partnerima iz Sevrene Makedonije napraviti značajan pomak u ovoj oblasti.", naglasio je Dimitrijević.

Prekogranični menadžer projekta Nela Cvetković, prezentujući aktivnosti i ciljeve projekta, kazala je na skupu u Vranju da se projekat odnosi na unapređenje zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, te smanjenje rizika od štetnih posledica otpada.

"Među našim aktivnostima u narednom periodu predstoji nam izrada katastra divljih smetlišta za područje grada Vranja, uključujući i seoske mesne zajednice, čišćenje divljih smetlišta, a nakon toga napravićemo dve zelene površine u Vranju i Vranjskoj Banjki koje će osim travnjaka imati drvoredne sadnice, klupe i đubrijere.

Nabavićemo 20 polupodzemnih kontejnera za određene lokacije i u toku je postupak dobijanja dozvola.

Veoma važan segment je i edukacija stanovništva, s posebnim akcentom na učenike osnovnih i srednjih škola i radnike Turističke organizacije", kazala je Cvetković.

Ukupna vrednost projekta je 265.679 evra.

Učesnici u projektu su Komrad Vranje, Komunalna higijena iz Skoplja i javna preduzeća Petrovec i Zelenikovo.

Projekat finansira Evropska unija preko programa IPA 2 Prekogranična saradnja Južna Srbija – Severna Makedonija sa glavnim ciljem unapređenja procesa evropskih integracija.

Period realizacije je osamnaest meseci - od 3. maja 2021. godine do 3. novembra 2022.

Najnovije vesti