Nela Cvetković

19.07.2018 09:13
Foto JKP Komrad

Meteris postaje regionalna deponija

Na nekim deonicama ima plastičnih kesa, flaša, smeća. Većina stiže sa pritoka Južne Morave, ali ne sve. Ivica Tašković, načelnik Komunalne policije u...
RTS