23.12.2021

U Otvoreni Balkan otvorenog srca

Kako su svet, Evropa i njihovi izaslanici navalili, i bez odobrenja Ujedinjenih nacija naumili da naprave novu tvorevinu na Balkanu, nazivajući je "Zapadni Balkan", ili je samo teritorijalno ograničavajući, gde se, da budem iskren, i ne zna ko sve pripada, sve sam više siguran da "Otvoreni Balkan" predstavlja dobar kurs i izvodljiv projekat. 

Ako je Zapadni Balkan politički, onda je Otvoreni Balkan ekonomski, državno prihvatljiv i jedino moguć, kao početno, a sigurno u perspektivi i moguće trajno rešenje.

Otvoren za sve zainteresovane države i narode, bez tihe i ikakve prisile, kroz inicijativu tri dobra državnika. Nije dovoljno da budete dobar političar, to je za unutrašnje potrebe, već je potrebna državotvorna, jasna, ekonomski transparentna, narodu razumljiva politika.

To je možda na štetu ličnih političkih interesa, za ove što se baš ne razumeju u ekonomiju, u pravo, u tržište, u otvaranje fabrika, u privredu i povezivanje proizvodnje, u bržu efikasnu isporuku, u rad carinskih organa, u rad fitosanitarnih službi, tržišne inspekcije na graničnim prelazima, terminalima i Slobodnim zonama.

One što ne znaju ni šta je liberalna, ni šta je centralizovana privreda i politička ekonomija, za one što bi se rado vratili u socijalistička vremena, pa im nedostaje Savez socijalističkog radnog naroda (SSRN) Savez sindikata (SS) i ostali savezi kojih izgleda ne mogu da se oslobode, barem u svojim glavama.

Biće mnogo podmetačina i zamena teza.

Treba sve razraditi i detaljno pristupiti ideji, prvo ratifikaciji sporazuma, onda to u zakonskim i podzakonskim aktima stručno i pravno normirati kako bi sprovođenje bilo nesmetano i efikasno.

Nadam se da će biti razuma u vladama država, ministarstvima i poslanicima. Narode, evo prilike da vidiš ko radi u tvom interesu. 

Za one što izigravaju opoziciju svemu normalnom, prepodne, a popodne opoziciju sebi i svojim prijateljima, svojim bližnjim, kako bi barem malo bili u centru pažnje i koji žive još u devedesete.

Oni bi i dalje da se radi na crno, a kad nestane para mala inflacija bi dobro došla. E, ne može više tako.

Elem, da se vratim na naš "Krvavi Balkan".

Toliko je skeptika da nam šalju izaslanike za pravo, ekonomiju, za ekologiju, finansije, za...

Toliko birokratije, što evropske, što svetske, pa i pojedinih država... 

Odakle crpu pravo, tj. međunarodno pravo i ovlašćenje za mešanje u unutrašnje stvari nekih država ili smatraju da one ne umeju i ne znaju same da se povežu i bar ekonomski udruže svoja tržišta, sve radi poboljšanja standarda svojih sunarodnika i svog naroda.

I moram napomenuti još jednom - uz zaobilaženje svih institucija Ujedinjenih nacija - kao krovne svetske organizacije.

Tako je nekad počelo da se zaobilazi Društvo naroda, preteča Ujedinjenih nacija, pa je došlo do kurcšlusa (kratak spoj, tj. slučajan dodir žica dva električna raznoimena pola).

Siguran sam da postoje danas ljudi i državnici koji će uspeti da žice drže odvojene i da ih usmere ka stvaranju novih svetskih vrednosti, da prevaziđu političke, politikantske nesuglasice i da se vrate u svetsku organizaciju koja ima sve instrumente kontrole i organizaciju vrednu 21. veka, sa mogućim malim izmenama i prilagođavanjima novom elektronskom veku.

Ima na kugli zemaljskoj dovoljno mesta za sve tokove gasa, nafte i ostalih energenata. 

Ne uređuje se ona vojskom i raspoređivanjem raketa, već ovakvim Savezom kao što je Otvoreni Balkan, bez toga što ona funkcioniše kao ekonomska kategorija iako poremećena pandemijom Covid-19 i zatvaranjem svojih granica.

Kojeg li paradoksa, srušili su Berlinski zid, ali su izgradili na desetine novih zidova duž celih svojih granica.

E, vidite mi smo se prvi setili da nešto uradimo i napravimo "Otvoreni Balkan" - bez ljubomore, to su tri nepoznata ili malo poznata lidera na Balkanu, neke male države.

Balkanski narodi moraju da shvate da politička nametnuta rešenja dovode, kako istorija kaže, do krvavih ratova, a ekonomska rešenja povezuju narode, ljude, radnike, privrednike, prevoznike, proizvođače, trgovce i druge, kako bi ti isti narode mogli da žive normalno, uz bolje upoznavanje radi povećanje svog životnog standarda.

Jedan tovarni list ili jedan sertifikat fito pregleda, veterinarskog pregleda, zatim jedan račun, TIR carnet, znači mnogo za privrednike zemalja Otvorenog Balkana.

Shvatili su to Nemci, možda Evropa, shvatiće i Amerika.

Oni dobro poznaju načine poslovanja i protoka robe i kapitala.

Oni jesu velika tržišta pa im je lakše, ali samo da pronađu svoje interese u Otvorenom Balkanu.

Priključiće se i ostali, pre ili kasnije, iako se nećkaju i čekaju mig svojih mentora.

Dobiće odobrenja jer Otvoreni Balkan nema alternativu.

To nije Velika Srbija, ni Jugoslavija.

Kad pogledate, on najmanje odgovara Srbiji zbog protektorata na jednom delu njene teritorije i "siromašnima duhom" koji su zajahali na Kosovu polju i ne izlaze iz prošlih vekova, ne spoznajući napredak tehnike i tehnologije, elektronike, tržišta, privrede, političke ekonomije, jer do političkog rešenja, još nametnutog, nikad, ali podvlačim nikad neće doći po kriterijumima koji oni predlažu.

Zato zamenjuju teze skrivajući se iza opozicije, iza nepostojećih političkih opcija, iza mentora koji opet ne istupaju javno već iza militantnih ideja i iza "Svetske policije".

Prema tome u Otvoreni Balkan po prvi put ne oružjem, već privredom, otvorenog srca.
 
 

(Autor je pesnik i član Udruženja književnika Vranja)

Foto Vranje News