Komesarijat za izbeglice i novinari: Kako žive migranti u Vranju (VIDEO)

S ciljem predstavljanja svih usluga dostupnih migrantima smeštenim u Prihvatnom centru u Vranju i negovanja dobre saradnje sa lokalnim medijima u sredinama u kojima se nalaze prihvatni i centri za azil, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije organizovao je posetu Prihvatnom centru Vranje i omogućio novinarima da se upoznaju sa svim segmentima života migranata u Vranju.

U četvrtak je održan i sastanak predstavnika Komesarijata i novinara sa temom "Aktuelna dešavanja na polju migracija u RS".

Sastanak je organizovan u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, a prisustvovali su mu Lazar Velić i Svetlana Palić iz Komesarijata za izbeglice i migracije RS (KIRS).

Najnovije vesti