Ilić: Mladi u Vranju žele da budu ravnopravni sagovornici sa donosiocima odluka

Portal Vranje News razgovarao je sa Urošem Ilićem, predsednikom OCD Aktivisti iz komšiluka, koje je poslednjih godina prepoznatljivo po mnogobrojnim pokrenutim i realizovanim inicijativama na planu omladinskog aktivizma. Sa Ilićem smo razgovarali o položaju mladih u Vranju i na jugu Srbije, ključnim poteškoćama i problemima sa kojima se susreću, Strategiji za unapređenje položaja mladih 2021 - 2025, prvom dijalogu mladih sa donosiocima odluka u Vranju i drugim temama od važnosti za populaciju koja u dolazećim godinama treba da bude pokretač razvoja lokalne zajednice.

Vranje News: Na okruglom stolu koji je organizovan u proleće 2022, izneli ste trinaest preporuka za poboljšanje omladinske politike u Vranju. Da li se neko iz vlasti dosad interesovao za te preporuke, ima li nekih pomaka i da li se nešto na poboljšanju položaja mladih od tog momenta pokrenulo u Vranju i na jugu Srbije?

Ilić: Tako je, Udruženje Aktivisti iz komšiluka je aprila 2022. godine, nakon višemesečne analize stanja, predstavilo 13 preporuka za poboljšanje omladinske politike u Vranju. Samom događaju prisustvovali su predstavnici trinaest institucija, ustanova, organizacija i medija. Bili su prisutni predstavnici učeničkih parlamenata, nevladinih organizacija, koordinator Kancelarije za mlade (KZM), kao i predstavnik Filijale nacionalne službe za zapošljavanje. Imajući u vidu oblasti koje pokrivaju preporuke, na sastanak su bili pozvani i većnici za sport i omladinu i privredu i preduzetništvo grada Vranja, ali su javili da neće prisustvovati zbog drugih obaveza".

Koja vam je bila namera i cilj tog skupa?

"Mi smo taj događaj tada videli kao priliku da akteri omladinske politike na lokalu sednu i razgovaraju o stanju omladinske politike u gradu i preporukama koje smo izneli. Nakon predstavljanja preporuka, zajednički stav svih prisutnih bio je da su one dobro definisane i da bi njihovo ispunjenje značajno popravilo položaj mladih u Vranju. Konkretnog razmatranja preporuka u kasnije periodu, nakon tog događaja, nije bilo, koliko je nama poznato, što se tiče pomaka napravljeni su na nekim poljima".

Jedna od preporuka odnosila se na jedan od najznačajniji mehanizama za učešće mladih u procesu donošenja odluka - Savet za mlade. Da li je on počeo da ostvaruje svoju ulogu, umrežava li sada aktere na lokalnom nivou sa mladima, da li brine o potrebama mladih i da li je sada funkcionalna organizacija?

"Kao što ste naveli, Savet za mlade je i po našem mišljenju jedan od najznačajnijih mehanizama omladinske politike. Nažalost, on u Vranju postoji samo u formalnom smislu bez ostvarivanja suštinskih ciljeva zbog koji je ova institucija formirana, prvo na nacionalnom nivou a zatim po ugledu na nju i na lokalu".

Kako ga treba organizovati i šta bi Savet trebalo da radi?

"Da bi uopšte govorili o funkcionalnom Savetu za mlade, prvo se mora organizovati javni konkurs za izbor članova ovog tela. U tom telu bi trebalo da se nađu mladi i njihovi predstavnici, kao i predstavnici organizacija koje rade sa mladima, ali i institucija koje su ključne za rad sa mladima.

Pa, da li je nešto urađeno?

"U prethodnom periodu donet je jedino Poslovnik o radu saveta za mlade i to je jedini pomak u smislu ovog mehanizma".

Ako se dobro sećamo, vi ste u aprilu ove godine na tom okruglom stolu napravili neki dogovor da prvi korak okupljenih aktera bude zajednička inicijativa da Vranje dobije Omladinski klub. Da li je osnovan Omladinski klub, a ako nije radi li se na njegovom osnivanju, šta je konkretno do sada preduzeto i sa čije strane?

"Na samom okruglom stolu svi učesnici su se složili da je neki vid prostora za sve mlade u Vranju veoma izražena potreba. Tada smo se usmeno dogovorili da ćemo kreirati zajedničku inicijativu za osnivanje Omladinskog kluba ili centra i time dali dodatno potporu zalaganju koordinatora KZM da se ovaj ideja realizuje. Sve do dijaloga mladih sa gradonačelnikom, kada je ovo pitanje ponovo pokrenuto i kada su dobijeni konkretniji odgovori, ništa se nije dešavalo po tom pitanju".

Strategija za mlade 2021 - 2025

Kakvo je vaše mišljenje o Strategiji za unapređenje položaja mladih Vranja u periodu 2021 - 2025. Koje su dobre, a koje loše strane tog dokumenta?

"Udruženje Aktivisti iz komšiluka imalo je svog predstavnika u Koordinacionom timu za izradu pomenute Strategije i smatramo da je proces koji je trajao skoro šest meseci bio inkluzivan i veoma kvalitetno sproveden. Tri radne grupe za izradu strategije vodili su mladi ljudi, predstavnici organizacija civilnog cektora i smatramo da grad Vranje ima jednu od boljih Strategija za unapređenje položaja mladih u Srbiji. Dobre strane su, takođe, predložene mere za poboljšanje položaja, koje na veoma precizan način određuju dalja postupanja gradskih institucija. Ono što je mana, još uvek čekamo punu implementaciju usvojene Strategije, a pre toga rekao bih da je potrebno da sve institucije svoja planska dokumenta usaglase sa ovim dokumentom".

Da li su mladi u Vranju u poziciji da imaju svoj prostor i kreiraju sadržaje po svojoj meri, ukoliko smatrate da nisu zašto nisu i šta bi bilo rešenje?

"Postojanje prostora za mlade, gde bi mladi ljudi provodili svoje slobodno vreme i imali priliku da sa svojim vršnjacima kreiranju sadržaj i realizuju ideje koje su njima bliske, predstavlja jednu izuzetnu ideju za koju nije lako pronaći primer u Srbiji. U Evropi mnogi gradovi imaju ovakve prostore i trebalo bi da neke od tih primera iskoristimo, kako bismo kreirali takav sličan prostor u Vranju. Mladi u Vranju su dovoljno aktivni da mogu da se organizuju i da kreiraju sadržaj kaka vi im je potreban".

Tako nešto ne biste mogli sami?

"Nakon kreiranja takvog prostora i zapošljavanja iskusnih osoba koje bi radile sa mladima, biće neophodno da lokalna samouprava pruži finansijsku podršku za kreiranje sadržaja za mlade.

Da li mladi u Vranju i okolini imaju priliku da nešto saznaju o preduzetništvu i postoje li konkretne inicijative u smislu finansijske podrške, mentorstva i slično usmerenih ka mladima?

"Postoje određeni programi i projekti koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i poneke organizacije, ali po našem mišljenju to nije ni blizu dovoljnog. Pogotovo nije dovoljno što nije uređeno na institucionalnom nivou.

Šta je onda potrebno?

"Mladima u Vranju neophodna je posebna institucija koja bi se posvetila radu sa preduzetnicima, a izuzetno radu sa mladima koji imaju inovativne ideje. Pružanje podrške ovakvim ljudima u najranijim trenucima je od krucijalnog značaja".

Šta još?

"Pored jasno definisanog okvira institucije, njenih programa i stručnih lica koja bi radila u njoj, opet je ključna uloga lokalne samouprave da pomogne u finansiranju takvih ideja. Uz to, moguće je uključivanje i lokalnih privrednika koji su željni da pomognu finansijski ili iskustveno da mladi ljudi naprave uspešne preduzetničke korake. Sve to je veoma potrebno i moguće da se ostvari samo je potrebno da lokalna samouprava napravi korake u tom pravcu".

Šta vi sa vaše strane radite na tom planu?

"Ono što će naše udruženje pokušati da uradi u narednom periodu je kreiranje preduzetničke mreže čiji bi cilj bio okupljanje, razmena iskustva i osmišljavanje i rad na novim idejama. Takođe, ova mreža će pružiti priliku mladima da učestvuju u njenom radu i da se povezuju sa iskusnim lokalnim privrednicima".

Imate li objašnjenje zašto resorni većnici ne učestvuju u događajima koje iniciraju lokalne OCD, mislimo na događaje koji su usmereni na unapređenje položaja mladih, poput onog okruglog stola s početka intervjua?

"Svako je slobodan da prisustvuje ili ne prisustvuje nekom događaju ili slično, što takođe može biti jedna vrsta poruke lokalnoj zajednici".

Omladinske kartice

Kakvo je tvoje mišljenje o projektu "Omladinske kartice" kojeg sprovodi KZM i ima li on konkretne efekte na poboljšanje položaja mladih?

"Jedna od preporuka za poboljšanje položa mladih u Vranju bila je i uspostavljanje adekvatnog sistema za prepoznavanje i validaciju volontiranja mladih. Ovaj sistem bi trebalo da dovede do toga da mladi koji su aktivni u lokalnoj zajednici imaju dodatne pogodnosti u društvu, koje bi bile primer da podstaknu i druge da se bave volontiranjem. S druge strane, princip omladinskih kartica doprineo je da svaka mlada osoba ima određene pogodnosti i naše udruženje pozdravlja uspostavljanje ovog mehanizma. Vidimo ga kao početni korak u uspostavljanju mehanizma za vrednovanje volontiranja, koji treba uspostaviti u kasnijoj fazi".

Šta su konkretna saznanja iz vašeg istraživanja koje je podrazumevalo analizu istraživanja potreba i položaja mladih iz 2011. i 2021. godine? Koje su njegove najznačajnije tačke i poruke?

"Ključna saznanja su da mladi imaju najviše problema u ekonomskom smislu i da kao najveći problem kroz ceo ovaj period navode nedostatak posla i nedovoljno mogućnosti za mlade. Takođe, veoma važan podatak za lokalnu zajednicu je da veliki broj mladih planira da ode iz grada zbog školovanja i stručnog usavršavanja.

Radi li se na tome da se to spreči time što bi se mladima ovde ponudila izvesna budućnost?

"Analiza napravljena na dva pomenuta istraživanja, uz dodatno ispitivanje najvažnijih aspekata, dovela je do 13 preporuka koje smo predstavili, a koje se tiču sistemskog omogućavanja da mladi učestvuju u donošenju odluka, da se kreira više sadržaja za mlade kao i to da se posebna podrška pruži mladim preduzetnicima".

Zašto po tvom mišljenju vlast do sada, i pre ovog prvog direktnog dijaloga, nije našla za shodno da direktno razgovara sa mladima o njihovim potrebama i problemima?

"Utisak je da naše društvo nije baš sklono dijalogu u poslednje vreme. Mnoge prilike za normalan i argumentovan razgovor su propuštene ili su se pretvorile u nešto drugo. U našem društvu generalno mlad čovek nema mnogo prostora, ali sasvim je jasno da se mladi u svim delovima naše države poslednjih godina bore za svoja prava i položaj. U Vranju su, eto, mladi prvi put imali priliku da u direktrnom dijalogu sa donosiocima odluka krajem novembra 2022. iskažu svoje probleme, potrebe, ali i da predlože rešenja. Neka ovaj dijalog bude sveopšti početak direktrnih dijaloga o najvažnijim temama za lokalnu zajednicu. Mladi su srušili predrasude o tome da dijalog u društvu nije moguć i na veoma odgovoran i argumentovan način govorili o svojom potrebama".

Kakvi su vam utisci posle tog dijaloga - čime ste konkretno zadovoljni, a čime ne?

"Utisci su svakako pozitivni, najpre zbog toga što smo imali prilike da prvi put organizujemo ovakav tip Dijaloga. S druge strane, mladi ljudi koje su odabrani putem javnog poziva bili su izuzetno motivisani i predstavljali su ne samo sebe, već i sve svoje vršnjake, što predstavlja dodatno zadovoljstvo".

Kako je sve to izgledalo?

"Kao sadržajan razgovor u kojem su mladi bili potpuno ravnopravan sagovornik donosiocima odluka, sa izuzetno dobrim i konstruktivnim predlozima od kojih će većina biti ozbiljno razmotrena, rezultiraće, nadamo se, time da se ideje maldih i sprovedu u delo".

I.Đ.

Rad Vranje News-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Mladi i mediji za demokratski razvoj".

Komentari

Pohvala i za Urosa i za Luku. Luka je za kratko vreme mnogo toga postigao i svaka mu cast na tome. Decko se trudi i zalaze, a mladi to vide i cene. Uros je takodje vredan, dobar i odlucan momak. Raduje me njihova saradnja. Momci, samo napred!

Kako da ne, pogotovo ovaj Luka, vredni i uspesni mladi SNS jurisnici.

Najnovije vesti