Blokada Zdravstvenog centra dosegla 2,2 miliona evra

Finansijska blokada Zdravstvenog centra Vranje uvećana je u poslednjih mesec dana za 8 miliona dinara i na dan 24. mart 2018. godine iznosi 267 miliona ili oko 2,2 miliona evra.

Od početka 2017. godine finansijska dubioza ZC po osnovu neizvršenih rešenja narasla je čitavih 212 miliona dinara, ako se zna da je ZC u januaru 2017. godine bio blokiran na iznos 55 miliona dinara.

Baza podataka Jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije (NBS) pokazuje da blokada računa ZC Vranje neprekidno traje čak 682 dana, tačnije od 11. maja 2016. godine.

Za ZC Vranje, prema podacima istog izvora, neizvršena rešenja postoje od 30. maja 2016. do danas, a ima ih na desetine, doduše i onih gde je obustavljeno izvršenje.

Poverioci su izvršitelji i poneka advokatska kancelarija koja zastupa interese uglavnom fizičkih lica - poverilaca.

Za 2017. godinu baza NBS u Registru primljenih rešenja vodi 27 neizvršenih izvršnih rešenja prema ZC.

Pretpostavlja se da najveći deo potraživanja otpada na bivše i sadašnje radnike koji su tužili ustanovu zbog proglašenja za tehnološki višak, neisplaćivanja novca koji im sleduje po zakonu na ime putnih troškova, plata, minimalne zarade, prekovremenog, nedeljnog, noćnog i smenskog rada.

Ukupan dug ZC, sa uračunatim dugovanjima prema dobavljačima, u ovom momentu procenjuje se na više od milijardu dinara.

Najnovije vesti