smeće

26.03.2020 14:06
Foto Vranje News

Komrad: Zlonamerni medijski napisi

Javno komunalno preduzeće Komrad Vranje "ponaša se u skladu sa novonastalom situacijom vanrednog stanja koje je uvedeno povodom sprečavanja širenja...