Performans Ekološkog ustanka: Smeće sa Markovog kaleta doneli pred Gradsku upravu FOTO

Aktivisti Ekološkog ustanka i predstavnici građana, u petak su organizovali performans, donošenjem smeća skupljenog u plastične kese sa lokacije Markovo kale pred zgradu Gradske uprave u Vranju, s obrazloženjem da to čine jer se vlast oglušila o njihov prethodni pisani zahtev da se problem sa smećem i divljim deponijama u gradu i okolini reši.

Dragan Antić, aktivista Ekološkog ustanka, rekao je obraćajući se novinarima ispred Gradske kuće, da su on i njegove kolege aktivisti doneli tri vreće smeća, a da fotografije zalepljene na vreće ilustruju stanje ne samo na ovoj, već na više lokacija na kojima se nalaze divlje deponije na potezu Pržar - Markovo kale.

Što je još alarmantnije, dodao je, više deponija nalazi se na pravcu bujičnih potoka koji se sa okolnih brda, posebno Borinog, slivaju prema gradu, te da sva prljavština sa tih deponija na kraju završava u Vranjskoj reci.

Antić je potencirao da su probali da na ovaj problem ukažu nadležnima i podelio novinarima zvanične zahteve upućene Gradskom veću grada Vranja, u kojima se traži hitno preduzimanje mera za rešenje tog problema, kao i saniranja klizišta u Ulici Vinogradarskoj.

"Na te divlje deponije nesavesni građani donose cele životinje, kosti, kožu, raznovrstan drugi otpad, leti to jako zaudara.

Mi smo podneli prijave Odeljenju za inspekcijske poslove grada Vranja, sa fotografijama i skeniranim stanjem na celom tom potezu, kao i za deponije na Sobinskom potoku, odnosno lokacije Jezero.

Odeljenje za inspekcijske poslove je svoj posao uradilo, tako što je sačinilo službenu belešku i poslalo je Gradskom veću.

Međutim, Gradsko veće nije reagovalo na naš zahtev koji smo poslali još pre mesec dana.

Naime, po njihovoj odluci iz 2022. čiste se samo one površine koje su predviđene godišnjim programom.

Ostale se čiste isključivo po odobrenju.

Dakle, za mesec dana oni nisu mogli da daju odobrenje Komradu da pošalju kamion i ljudstvo da to đubre počisti.

Toliko o njihovoj brizi za kulturno dobro iz 6. veka, jedan od simbola Vranja", kazao je Antić u obraćanju ispred Gradske uprave.

Aleksandar Dodić, profesor psihologije, koji je učestvovao u performansu u svojstvu građanina, predstavio se kao "vrlo nezadovoljni građanin Vranja".

"Zaposleni u lokalnoj vlasti i Gradskoj upravi su naši službenici, a mi njihov poslodavac, jer ih plaćamo iz gradskog budžeta koji je naš zajednički novčanik.

Oni treba da rade u javnom interesu i za javno dobro.

Zato smo mi došli kao građani, kao "njihov poslodavac", mi smo vrlo nezadovoljni i želimo da nas oni saslušaju, tražimo prijem", rekao je Dodić.

On je uz vreće sa smećem ostavio i jednu malu metlu, kao simboličnu poruku vlasti, apropo divljih deponija, da treba, kako je rekao, "da počiste u svojoj kući".

Prilikom pokušaja ulaska aktivista Ekološkog ustanka i jednog građanina u zgradu Gradske uprave, u nameri da ostvare komunikaciju sa predstavnicima rukovodstva grada, reagovalo je obezbeđenje, koje to nije dozvolilo.

Incidenata nije bilo, osim što su ekološki aktivisti od jednog pripadnika obezbeđenja počašćeni rečima "degenerici, budale" i sl.

Usledilo je međutim izvinjenje od drugog člana obezbeđenja zbog tog postupka, i na tome se ovaj performans završio.

Zahtevi na koje nema reakcija

Dana 26. septembra u Gradskoj upravi primljen je zahtev Ekološkog ustanka u Vranju upućen Gradskom veću "da se u najkraćem roku preduzmu odgovarajuće mere na saniranju i uklanjanju divljih deponija na prilazu i oko tvrđave Markovo kale". Reagujući po prijavi, nadležni komunalni inspektor prosledio je Odeljenju za inspekcijske poslove obaveštenje, u kome se navodi da je po prijavi obavljen vanredan inspekcijski nadzor. Tu se obrazlaže da će "komunalni inspektor dostaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru na dalju nadležnost Gradskom veću grada Vranja, iz razloga što je članom Odluke o načinu obavljanja komunalnih delatnosti propisano da održavanje javnih zelenih površina vršilac komunalne delatnosti obavlja u skladu sa Godišnjim programom ili po odobrenju Gradskog veća za površine koje nisu obuvaćene tim programom, a po izveštaju Komunalne inspekcije o obavljenom nadzoru". Gotovo ista stvar desila se u vezi sa prijavom primljenom u Gradsku upravu 12. oktobra, u kojoj su iz Ekološkog ustanka zahtevali "da se u najkraćem roku preduzmu odgovarajuće mere na saniranju klizišta u Ulici Vinogradarskoj i uklanjanju divljih deponija iz potoka koji se sliva sa Borinog brda ka grad". Ukazano je da "klizište preti da odnese kuće stanovnika Vinogradarske ulice", a da deponije i kanalizaciona voda "ugrožavaju zdravlje stanovnika Vranja". Nadležni komunalni inspektor je Odeljenju za inspekcijske poslove dostavio "obeveštenje" potpuno istovetno onom nakon prethodne prijave. Iz Ekološkog ustanka navode da reakcije Gradskog veća, ni nadležnih organa do danas nije bilo.

Najnovije vesti