Vulin: Vojska kontroliše situaciju u Kopnenoj zoni

Vranje - Vojska Srbije u potpunosti kontroliše čitavu teritoriju naše zemlje i garantuje teritorijalni integritet i suverenitet naše domovine - izjavio je u četvrtak na jugu Srbije ministar odbrane Aleksandar Vulin.

On je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i komandantom Kopnene vojske general-potpukovnikom Milosavom Simovićem obišao pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti, u bazi "Kadrova čuka", Posednutom objektu Gornji Vrtogoš, kao i Strelišni kompleks "Vrtogoš".

- Nikakve separatističke provokacije, nikakve političke provokacije ne mogu na bilo koji način da ugroze mir, stabilnost, bezbednost, sigurnost i naš način života.

Za svakog građanina naše zemlje Vojska Srbije obezbeđuje mir, bez obzira da li je to Novi Sad ili Preševo i svaki naš građanin može da bude siguran da će mu biti garantovana sva prava, njegova čast, imovina i sloboda - naglasio je ministar Vulin.

Ideje o stvaranju velike Albanije i promeni granica Republike Srbije su "ideje koje mogu da zapale čitav Balkan", istakao je ministar Vulin i dodao da "takve ideje ne mogu da prođu na prostoru Republike Srbije".

- Vojska Srbije je svojom spremnošću, obučenošću i angažovanošću najvažniji garant mira na prostoru čitavog Balkana.

Vojska Srbije u potpunosti kontroliše situaciju u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Svi naši pripadnici su zdravi, opremljeni, motivisani, sigurni i svako od njih je garant da će ovde još dugo vladati mir.

Što je jača Vojska Srbije to je i mir duži i stabilniji - poručio je ministar Vulin.

Komandant Četvrte brigade kopnene vojske brigadni general Slobodan Stopa rekao je da pripadnici te brigade bez prestanka tokom cele godine, u svim vremenskim uslovima, obezbeđuju Kopnenu zonu bezbednosti u dužini od 117 kilometara, u sektoru "Jug".

- Trenutna situacija u Kopnenoj zoni bezbednosti je mirna.

Saradnja sa KFOR-om je na veoma visokom nivou.

Nemamo nikakvih problema, a ministar odbrane, načelnik Generalštaba i komandant Kopnene vojske danas su se uverili da su pripadnici Četvrte brigade u potpunosti osposobljeni za izvršavanje svih namenskih zadataka u Kopnenoj zoni bezbednosti - rekao je general Stopa.

O stanju u bazi "Kadrova čuka" ministru je referisao komandir baze major Dragan Krstić, a ljudstvo u bazi prikazalo je rad organa obezbeđenja.

Major Bojan Stojanović iz Četvrte brigada objasnio je da je glavni zadatak sprečavanje prelaska administrativne linije van planiranih mesta i kontrola Kopnene zone bezbednosti.

On je istakao da se za izvršavanje zadataka koristi najsavremenije oružje, oprema za izviđanje i osmatranje danju i noću, a sve u skladu sa pravilima angažovanja u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Tokom obilaska Strelišnog kompleksa "Vrtogoš" ministra je o realizovanim zadacima na izgradnji i opremanju strelišta upoznao komandant Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije potpukovnik Branislav Stevanović.

O stanju i zadacima Posednutog objekta "Gornji Vrtogoš" govorio je poručnik Filip Vuković.

Današnjem obilasku pripadnika Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti prisustvovali su i zamenik komandanta Združene operativne komande general-major Ilija Todorov, komandant Četvrte brigade brigadni general Slobodan Stopa i glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Zoran Kocić.

Ministar Vulin boravio je u Kopnenoj zoni bezbednosti na dan kada Albanci u opštinama koje se oslanjaju na KZB proslavljaju Dan zastave.

Na zgradi opštine Bujanovac u četvrtak ujutro je istaknuta zastava Albanije, u znak obeležavanja državnog praznika Albanije.

Najnovije vesti