Vranjanac dobitnik nagrade Grada Beograda u oblasti nauke

Dr Dušan Nikolić iz Vranja dobitnik je prestižne nagrade Grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke za 2020 godinu.

Nagrada "Despot Stefan Lazarević" uručena mu je u okviru manifestacije "Dani Beograda" u Sava centru.

Laureatima su priznanja uručili gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojčić i predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

Dr Dušan Nikolić rođen je1991. godine u Vranju gde je sa izuzetnim uspehom završio osnovnu školu i gimnaziju, prirodno matematički smer.

Osnovne, master i doktorske akademske studije završio je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaposlen je kao naučni saradnik na Odseku za biologiju i zaštitu kopnenih voda u okviru Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu, a uključen je i u realizaciju nastave na predmetu "Hidroekologija" za studente osnovnih akademskih studija na Biološkom fakultetu.

Istraživačka interesovanja dr Dušana Nikolića vezana su za ekologiju riba, ekotoksikologiju i procenu rizika po zdravlje ljudi, kao i monitoring akvatičnih ekosistema.

Do sada je bio učesnik osam nacionalnih i dva međunarodna projekta.

Autor je i koautor pet međunarodnih publikacija i trinaest saopštenja sa kongresa u zemlji i inostranstvu.

Takođe, koautor je dva programa upravljanja ribarskim područjem i tri izveštaja o monitoringu stanja ribljeg fonda.

Osim ove najnovije dobitnik je druge nagrade "Docent dr Milena Dalmacija" za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji.

Najnovije vesti