Ukinuta presuda i uslovna osuda Petruševiću za navodne pretnje inspektoru policije

Krivično veće Višeg suda u Vranju kojim je predsedavala sudija Nada Čović ukinulo je prvostepenu presudu vranjskog Osnovnog suda kojom je Ivica Petrušević, privatni preduzetnik iz Vranja, sa prebivalištem u selu Lužnica kod Kragujevca, bio osuđen kao navodni počinilac produženog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Presuda je vraćena prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Prvostepenom presudom Petrušević je bio osuđen uslovno na osam meseci zatvora, krivičnu sankciju koja bi se imala izvršiti ukoliko on u roku proveravanja od dve godine učini novo krivično delo.

Njome je takođe konstatovano da je Petrušević navodno počinio krivično delo na štetu Saše Nedeljkovića (inspektora policije, ranije šefa Odseka za suzbijanje privrednog kriminala u Policijskoj upravi Vranje).

Okrivljeni je, osim što je uslovno osuđen nepravnosnažnom presudom prvostepenog suda, njome takođe obavezan da Nedeljkoviću plati troškove krivičnog postupka u iznosu od oko 200.000 dinara, još par desetina hiljada za sudski paušal na ime troškova veštačenja i neke troškove pred Osnovnim javnim tužilaštvom.

Njemu je takođe bila izrečena mera oduzimanja mobilnog telefona i SIM kartice, kao navodnog "predmeta izvršenja krivičnog dela".

Na ovakvu prvostepenu presudu žalila se advokatica Biljana Tašković, Petruševićeva pravna zastupnica, ukazujući na "bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, povredu Krivičnog zakonika i nepravilne odluke o krivičnoj sankciji i troškovima krivičnog postupka".

Tražila je preinačenje prvostepene presude i oslobađanje Petruševića optužbe, te da svi troškovi padnu na teret budžeta Srbije.

Viši sud je našao da je "žalba osnovana".

Takođe je konstatovao da prvostepeni sud nije tačno ustanovio pod kojim je okolnostima optuženi navodno mobilnim telefonom i preko Fejsbuka preko trećih lica uputio pretnje inspektoru Nedeljkoviću.

Ni nalaz veštaka elektronske struke nije išao u prilog potvrde autentičnosti izvora, detekcije uređaja i Petruševića kao osobe koja navodno stoji iza pretnji.

Viši sud je u obrazloženju rešenja o ukidanju prvostepene presude naveo da je ocena izvedenih dokaza na glavnom pretresu "izvršena paušalno, selektivno i nedovoljno jasno", te da je pobijana presuda doneta "uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka" jer "nisu dati jasni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja".

Petrušević nije želeo da se upušta u komentarisanje ovog postupka u toku njegovog trajanja, odnosno pre nego što ponovljeni postupak bude okončan.

On je kratko najavio podnošenje krivične tužbe protiv zastupnika optužbe, jednog od zamenika u OJT Vranje "zbog oduzimanja službenog telefona firme", kako je rekao, "bez ikakvog osnova i razloga".

Ivica Petrušević do pre lokalnih izbora u Vranju 2020. godine bio je okružni lider Nove Srbije.

Pre izbora smenjen je sa te funkcije zbog protivljenja odluci vrha stranke da učestvuje na izborima.

Bavi se trgovinom kafom.

Komentari

100%montiran proces uz pomoc takozvanih sudija O.S.Zena jos sudija a izgubi tri predmeta,steta po gradjane Srbije nekolko miliona.

Postupajuci sudija nezna ni sta je vestak.To je ekstra strucnjam,najbolji u Vranje.

Najnovije vesti