Saba Belča održava puteve u Vranju za 26.500 evra

Grad Vranje ugovorom je dodelio letnje održavanje puteva na području lokalne samouprave firmi „Saba Belča“ iz Preševa, za šta će ovi inkasirati 3,1 milion dinara ili oko 26.500 evra.

Procenjena vrednost javne nabavke bila je 5 miliona dinara, a na javni pozv odgovorile su tri firme; osim preševske u igri su bili i GP „5D“ iz Korbevca i „IG Sistem“ d.o.o. iz Vranja. Kriterijum za dodelu posla bio je „najniža ponuđena cena“.

GP „5D“ imalo je ponudu od 4.756.300 dinara, „Ig sistem“ 3.889.200 dinara, a „Saba Belča“ 3.134.300 dinara. Svi iznosi su bez uračunatog PDV-a.

U odluci o dodeli ugovora piše da je garantni rok za izvedene radove dve godine.

Komisija za javnu nabavku u sastavu Siniša Kostadinović (diplomirani pravnik), Marjan Stanković (dipl. saobraćajni inženjer) i Nebojša Savić (dipl. ekonomista) predložila je da se ugovor zaključi sa ponuđačem PTGP „Saba Belča“ koji je ponudio najnižu cenu.

Odluku o dodeli ugovora potpisao je načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.

Ovo je samo nastavak saradnje dve strane, jer je Gradska uprava i u novembru 2017. godine dodelila ugovor za održavanje saobraćajnica u zimskom periodu preduzeću „Saba Belča“.

Preševljani su tada ponudili cenu od 6,9 miliona dinara (oko 58.000 evra), sa uračunatim PDV-om.

Predračunska vrednost za održavanje saobraćajnica u zimskom periodu bila je 12,5 miliona bez PDV-a.

Konkutrenti su tada bili IG Sistem d.o.o. i beogradski „Izoteks“ (zajednička ponuda od 7,9 miliona), te TRACE PZP Vranje d.o.o. (14,1 milion dinara).

Osnovni kriterijum takođe je bila „najniža cena“.

Firma „Saba Belča“ u Vranju je do sada radila asfaltiranje pojedinih ulica, održavanje puteva, izgradnju seoskih saobraćajnica, parkinga, krpljenje udarnih rupa...

Najnovije vesti