Rukovodstvo ZC: Preminula pacijentkinja bolovala od neizlečive bolesti

Pacijentkinja (1992), koja je u sredu preminula u Zdravstvenom centru u Vranju, bolovala je od teške, progresivne i neizlečive bolesti (Niman-Pikova bolest), koja se po pravilu fatalno završava još u detinjstvu, saopšteno je iz Zdravstvenog centra Vranje.

- Kod pacijentkinje se radilo o teškom, terminalnom stadijumu bolesti, koja se fatalno smrtno završila 4. aprila u 17 časova.

Pacijentkinja je vraćena na lečenje u Vranje iz Kliničkog centra Niš, na predlog konzilijuma Neurološke klinike KC Niš, sa navodima da bude stacionirana na hirurškom odeljenju vranjske bolnice – navodi se u saopštenju ZC koje je potpisao v.d. direktora Dragan Veličković.

Objašnjava se da je pacijentkinja i smeštena na intenzivnu negu Hirurgije (u šok sobi), gde postoje svi medicinsko-tehnički uslovi za praćenje njenog zdravstvenog stanja.

- Kao i za pružanje maksimalne nege, uz poštovanje načela humanosti, etike, i uz profesionalnost medicinskog osoblja.

U praćenje i lečenje pacijentkinje, bio je uključen konzilijum lekara - neurologije, interne medicine, ORL, anestezije, infektologije, pneumoftiziologije.

Uz poštovanje svih pravila profesije i konsultacije sa profesorima sa tercijarnih ustanova, iz KC Niš i KC Beograd, ipak je došlo do neminovnog smrtnog ishoda, zbog čega rukovodstvo ZC Vranje, konzilijum koji je učestvovao u lečenju i osoblje izražavaju duboko žaljenje porodici preminule - zaključuje se u saopštenju ZC.

Niman-Pikova bolest predstavlja grupu naslednih metaboličkih poremećaja poznatih kao leukodistrofije ili poremećaji razgradnje lipida. Kod takvih bolesti dolazi do nakupljanja štetnih količina masti u organima poput slezine, jetre, pluća, koštane srži i mozga.

Uzrok deponovanja sfingomijelina i holesterola u lizozomima ćelija retikuloendotelnog sistema mozga je nedostatak enzima sfingomijelinaze, što se nasleđuje autozomno recesivno.

Oboljenje je dobilo naziv po nemačkom lekaru Albertu Nimanu, koji je prvi opisao jedan od tipova ove bolesti 1914. godine, i nemačkom patologu Ludvigu Piku koji je detaljno opisao patologiju bolesti u seriji radova tokom 1930-ih

Najnovije vesti