Ristić: Posle Ministarstva za ekskurzije očekujem Ministarstvo za dijasporu i mlade

Gordana Ristić dugi niz godina vodila je Generator, kancelariju jedne od najorganizovanijih i najaktivnijih organizacija civilnog društva u Vranju i na jugu Srbije, pa i šire, kako sama kaže "jednu od najaktivnijih omladinskih organizacija za mlade van Beograda".

Iako ne prati dešavanja u vezi sa mladima tako intenzivno kao ranije, navodi da primećuje smanjenje kvantiteta aktivnosti i sadržaja za mlade.

"OKCE - Omladinski kulturni centar nije u funkciji mladih, Kancelacija za mlade ne znam šta radi, nema ozbiljnijih omladinskih organizacija, dve, tri su u povoju isl.

Od problema primećujem nove pojave koje su karakteristične za "Z" generaciju - zavisnost od interneta, društvenih mreža i video igrica, kao i post-pandemijski problem pogoršanja mentalnog zdravlja mladih", navodi Ristić za Vranje News, uz upozorenje da su to "izazovi kojima treba ozbiljno i profesionalno pristupiti".

Međutim, to u Vranju i na jugu Srbije nije lako.

Ristićeva smatra da se aktuelna, kao i više prethodnih vlasti, nisu proslavile u posvećivanju problemima mladih, a pogotovo ne u njihovom rešavanju.

"U poslednjih dvadesetak godina položaj mladih se tretirao u zavosnosti od toga ko je na vlasti.

Pošto građani i građanke imaju kratko pamćenje, navešću ovde hronološki kako su se država, pa samim tim i Grad Vranje, bavili položajem mladih.

Ministarstvo za omladinu i sport (MOS) smo dobili u maju 2007.

Tome je prethodila vrlo aktivna scena omladinskih organizacija i organizacija koje su se bavile položajem i problemima mladih u zemlji.

U proleće te 2007. godine veliki broj mladih, organizacija, aktivista i omladinskih radnika/ca je učestvovalo u kampanji za osnivanje ministarstva koje bi se bavilo mladima.

Jedna od akcija je bilo blokiranje rada Vlade na jedan dan mejlovima i telefonskim pozovima u kojima smo svi mi koji smo učestvovali zahtevali osnivanje ministarstva", kaže sagovornica Vranje News-a.

I posle prolećnih izbora, u maju 2007, država je osnovala MOS.

"U potonjem periodu, i država i EU i međunarodne organizacije su uložile ogroman napor i sredstva da se omladinski sektor profesionalizuje i unapredi.

Pored samog ministarstva, država, a i civilno društvo, osnovale su razne inistitucije na nacionalnom i lokalnom nivou, koje su se bavile mladima.

To su opštinske Kancelarije za mlade - KZM, Asocijacija KZM, KOMS - Krovna organizacija za mlade, NAPOR - Nacionalna Asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada itd.

Kreirana je Strategija za mlade, uz široku participaciju i mladih i omladinskih organizacija, onda je ista i realizovana.

MOS je u svoju kampanju Mladi su zakon uključio omladinske organizacije iz svih delova zemlje.

Mogu da kažem da smo imali ozbiljnu decentralizaciju u ovom sektoru.

Pored ulaganja u mlade, dosta se ulagalo i u kadrove.

Obučavani su i trenirani kadrovi i KZM i omladinskih organizacija", navodi Ristić za naš portal.

Ona dodaje da od dolaska na vlast SNS-a, tačnije imenovanja Vanje Udovičića za ministra, omladinski sektor "kreće silaznom putanjom".

"Ono što je on nasledio je bio ozbiljno razvijen omladinski sektor, koji je on prvo lagano, a onda i vrlo očigledno krenuo da narušava.

To je uradio mešanjem politike i dovođenjem nestručnog kadra na funkcije institucija za mlade.

Potom finansiranjem novoformiranih organizacija, ali i onih fantomskih, nesaradnjom sa institucijama koje vode mladi itd", navodi sagovornica Vranje News-a.

Ova tendencija se, dodaje Ristić, sa nacionalnog prenela na lokalni nivo, uključujući i Vranje.

"Grad Vranje jeste osnovao KZM, ona jeste radila dobro u početku, do recimo 2012. i nekako po inerciji od 2012-2016. dok je kod nas bio na vlasti SPS.

Do tog nekog perioda se i Generator bavio omladinskom politikom na lokalu.

Od tada sve više postaje institucija za uhlebljenje SNS omladinskog kadra.

Zatim, omladinski projekti su se podržavali na gradskim konkursima, omladinske organizacije su bile pozivane da učestvuju u izradi važnih dokumentata Grada i generalno Grad jeste sarađivao sa omladinskim sektorom.

To je stalo.

I, na kraju, sada imamo kulminaciju SNS nebrige za omladinski sektor i mlade u rasformiranju MOS-a i formiranju Ministrastva za turizam i mlade, što je objavljeno pre nekoliko dana.

Kolege iz sektora se šale da smo dobili Ministarstvo za ekskurzije i da je sledeće Ministarstvo za dijasporu i mlade", kaže Ristić.

Na pitanje vidi li rešenje i izlaz iz te situacije, sagovornica Vranje News-a kaže da najpre treba osnažiti i KZM, i omladinske grupe i organizacije u povoju.

"Treba isplanirati u budžetu sredstva za mlade, koja će se uložiti u mlade planski, preko Strategije i Lokalnih akcionih planova", navodi Ristić.

O radu i aktuelnom trenutku Kancelarije za mlade u Vranju nema mnog reči hvale.

"Mislim da ne rade ili da malo rade, jer nisam videla ili pročitala po medijima da se tamo nešto dešava.

Ono što znam jeste da su u saradnji sa mladim muzičarima organizovali muzički festival u septembru u OKCE-u, na inicijativu upravo samih muzičara.

U prethodnom periodu od par godina samo sam čitala o izjavama ovog ili onog direktora ili predsednika KZM.

Neke konkretne i redovne aktivnosti nisam primetila", navodi Ristić.

Osvrćući se na dokument koji se zove Strategija za unapređenje mladih u Vranju 2021 - 2025, Ristić kaže da, nažalost, od osnivanja MOS-a, pa sve do danas, "većina strategija i akcionih planova, posebno onih lokalnih, ostaje mrtvo slovo na papiru".

"I nije problem napraviti strategiju, treba neko to i da realizuje.

Da li Grad Vranje ima kapacitete za realizaciju Strategije?

Nisam sigurna...

Tu pre svega mislim na kadrove", navodi Ristić.

Ona smatra da se od dolaska SNS-a na vlast u Srbiji 2012. pa do danas obesmišljava rad KZM-a.

"Tako je i u Vranju.

To se čini na taj način što se u nju dovode mladi ljudi po političkoj pripradnosti, a ne stručnosti, da vode ovu instituciju.

Ipak, ne mogu da dam precizan odgovor na ovo pitanje zato što ne pratim intenzivno rad KZM-a.

Primetila sam samo promene koordinatora, a sad direktora KZM-a, ali ne i konkretne aktivnosti", kaže ona.

Kada je reč o najavljenom dijalogu lokalne vlasti sa mladima za drugu polovinu novembra 2022, Ristić je nepoverljiva.

"Pošto su problemi mladih u Vranju ne rešavaju već duže vreme, verujem da je lokalna vlast iskrena i da može u budžetu za narednu godinu da isplanira sredstva za Lokalni akcioni plan za mlade za 2023, ako on postoji.

Ali sam sigurna da nema stručne kadrove da se ovim problemom bavi ozbiljno", zaključuje Ristić.

N.G.

Rad Vranje News-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Mladi i mediji za demokratski razvoj".

Najnovije vesti