Rad učitelja Dejanovića u bazi najboljih digitalnih sadržaja VIDEO

Trominutni film "Strip - priča u slikama", autora Miomira MiDeja Dejanovića, učitelja iz Vranja, Savez učitelja Republike Srbije uvrstio je u svoju bazu najboljih digitalnih sadržaja.

Reč je o konkursu za izbor najboljih primera digitalnih sadržaja, kreiranih tokom realizacije nastave na daljinu u vreme pandemije, na kome je učestvovao i Dejanović.

Radove je vrednovala komisija od pet članova Saveza učitelja Republike Srbije, rukovodeći se unapred zadatim kriterijumima: digitalni nastavni sadržaj treba da doprinosi unapređivanju nastavnog procesa i jačanju digitalnih kompetencija nastavnika, sadržaj učenicima mora biti prikazan na inovativan način, a bitno je i da bude jednostavan za primenu.

- Brzo sam se prilagodio novim uslovima rada na daljinu koje je nametnula pandemija, zato što vladam digitalnom tehnologijom.

Međutim, stalno vodim računa i o tehničkim mogućnostima učenika i njihovih roditelja, jer samo tako možemo nesmetano i efikasno komunicirati.

Ja nikada ne mirujem, pa sam tokom pandemije i izvođenja nastave na daljinu došao na ideju da, koristeći edukativne stripove prethodne generacije mojih učenika, izradim kratak film i kao digitalni nastavni sadržaj ga ponudim sadašnjim učenicima, kako bi i njih na zanimljiv i lako prihvatljiv način upoznao sa strip umetnošću i zainteresovao ih za strip-stvaralaštvo - navodi MiDej za Vranje News.

Učenik/gledalac, dodaje on, u svakom trenutku može pauzirati film i pažljivo pročitati i pogledati svaki prikazani detalj.

- Ovo se posebno odnosi na deo u kome su kao primer prikazani neki od učeničkih edukativnih stripova (mini digitalna izložba), pa se tokom pauze može duže razmišljati o poukama svakog od datih stripova, pre nego se nastavi sa daljim gledanjem.

Mogućnost da mlađi učenici u filmu najpre vide strip koji je izradio njihov učitelj, a zatim i strip radove svojih starijih drugara, smatram posebno motivišućim, jer mlađi i sami požele da crtaju stripove na osnovu onoga što su videli, doživeli, ili pročitali.

Tako stalno osvežavamo i unapređujemo nastavni proces, jer podstaknuti učenici stalno izrađuju nova i originalna strip nastavna sredstva koja koristim u sadašnjem radu, ali ih mogu upotrebiti i ubuduće.

Film je ostvario cilj, jer su mali crtači - na njihovo i moje zadovoljstvo - već učinili prve korake i izradili neke svoje „strip prvence“, koje ćemo pridodati stripovima prethodne generacije učenika i obogatiti riznicu materijala koji nam omogućava lakše usvajanje i trajnije pamćenje mnogih, često suvoparnih nastavnih sadržaja - kaže Dejanović.

Korišćenje stripa u nastavi, dodaje on, svakako unapređuje nastavni proces, jer je to nešto inovativno, originalno i od učenika rado prihvaćeno.

- Učenje kroz strip je praćeno prijatnošću i snažnim osećajem zadovoljstva, pa su zato stečena znanja kvalitetnija i dugotrajnija.

Upotreba stripa u nastavi liči na igru, na zabavu, a u stvari na efektan i efikasan način omogućava da se kroz spoj teksta i crteža ponuđeni nastavni sadržaji brže uče i duže pamte.

Strip decu (i odrasle) oplemenjuje na zabavan način, jer se kroz strip nenametljivo prenose dragocene životne poruke.

Zadovoljan sam što je moj trominutni film „Strip - priča u slikama“, koji sam uradio koristeći digitalne alate, ispunio postavljene kriterijume i što ga je Savez učitelja Republike Srbije uvrstio u svoju bazu najboljih digitalnih sadržaja, na osnovu odluke žirija sastavljenog od ljudi iz prosvete - poručuje MiDej.

On iznosi uverenje da će kolegama i njihovim učenicima "služiti kao koristan digitalni obrazovni resurs".

- Iako stalno pratim savremena strujanja i postižem zapažene rezultate na polju digitalizacije, ipak sam za umereno korišćenje tehnologije u nastavi.

Savremena tehnologija, kao posrednik između učenika i učitelja nikad neće uspeti da zameni toplinu ljudskog kontakta i lepotu interakcije dece i učitelja u učionici - kaže za Vranje News učitelj Dejanović.

Podsećanja radi, on je proglašen za jednog od najboljih edukatora Srbije, a nosilac je i titule/priznanja Najbolji nastavnik na prostorima EX YU.

Njegova bogata radna biografija je objavljena u Leksikonu stvaralaca u obrazovanju koji obeležavaju srpsku prosvetu.

Konkurs za izbor najboljih primera digitalnih sadržaja raspisao je Savez učitelja Republike Srbije, a pravo učešća imali su svi nastavnici razredne nastave osnovnih i specijalnih škola.

Organizatori su istakli da je cilj konkursa bio da se promovišu primeri dobre prakse, da se novi digitalni sadržaji, koji su nastali uz korišćenje digitalnih alata, učine vidljivim i dostupnim, kao i da se formira baza autentičnih i primenljivih učiteljskih radova.

Najnovije vesti