Pravnosnažno osuđeni vranjski lekari: Civkaroskom dve, Kanačkom godina i po zatvora

Specijalisti otorinolaringologu Darku Civkaroskom izrečena je pravnosnažno efektivna kazna zatvora od dve godine, a anesteziologu Slaviši Kanačkom godinu i po dana zatvora po optužbi za nesavesno lečenje petogodišnje D.M, koja je preminula u vranjskoj bolnici pre više od jedanaest godina, potvrđeno je Vranje News-u u Osnovnom sudu u Vranju.

Time je potvrđena prvostepena presuda vranjskog suda, uz preinačenje u pogledu dužine trajanja zatvorske kazne, jer je Civkaroski nepravnosnažno bio osuđen na tri, a Kanački na dve godine zatvora.

Pravnosnažnom presudom Apelacionog suda u Nišu preinačene su i u pogledu dužine trajanja smanjene mere zabrane obavljanja lekarskog poziva.

Umesto po pet godina, kako je bilo prema prvostepenoj presudi, oni po pravnosnažnoj neće moći da se bave svojom profesijom tokom tri godine, s tim da im se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u tu meru.

Na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Vranju stranke u postupku imale su pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu, koje su iskoristile.

Presuda je sada pravnosnažna, bez prava žalbe.

Suđenje u ovom predmetu trajalo je desetak godina.

Lekari su optuženi u vezi sa slučajem smrti devojčice D.M (5) iz sela Ćukovac kod Vranja, na Dečjem odeljenju vranjske bolnice, koji se dogodio 8. januara 2011. godine.

Civkaroski i Kanački su u ovom postupku nepravnosnažno osuđeni 2016. godine na po tri godine efektivne zatvorske kazne i pet godina zabrane bavljenja lekarskim pozivom.

Ova presuda Osnovnog suda je ukinuta na višoj instanci, u Apelacionom sudu u Nišu sa obrazloženjem da je bilo "bitnih povreda odredaba krivičnog postupka".

Ponovljeni glavni pretres u vranjskom sudu završen je septembra prošle godine.

Nalazi veštaka

U prvobitnom nalzu Sudsko medicinskog odbora (SMO) Medicinskog fakulteta u Beogradu pisalo je da optuženi "nisu prepoznali neposrednu životnu ugroženost deteta, ni činjenicu da prethodno data terapija za smanjenje tkivnog otoka sluznice donjeg dela završnog ždrela grlenog poklopca i grkljana nije dovela do poboljšanja zdravstvenog stanja". Navodno, "nisu izvršili detaljne preglede iz domena svojih specijalnosti i nisu organizovali hitan transport deteta u operacionu salu i preduzimanje intubacije (zbrinjavanje disajnog puta postavljanjem plastičnog tubusa-cevi u gornje disajne puteve) radi obezbeđenja prohodnosti disajnog puta, niti se pripremili za traheotomiju u slučaju da postupak ne uspe zbog otoka usled koga se devojčica na kraju ugušila". Nišlije su u drugom veštačenju, pak, precizirale da je „kod maloletne D.M. od momenta prijema u bolnicu postojalo teško kliničko stanje“, kao posledica tzv. stridoroznog laringitisa (prema SMO - teže zapaljenje grkljana).

"Ono se ogledalo u poremećaju disanja usled otežanog prolaska vazduha kroz suženi disajni put u nivou grkljana sa posledičnim padom koncentracije kiseonika u krvi što je kod nje izazvalo angažovanje pomoćne disajne muskulature, uznemirenost, ubrzani rad srca, pojavu bledila kože i pomodrelost sluzokože usana. Ovakvo stanje deteta zahtevalo je hitnu lekarsku intervenciju s ciljem lečenja i sprečavanja ozbiljnih komplikacija koje, ako se na vreme ne preduprede, mogu izazvati nastanak katastrofalne posledice", kaže se u nalazu niških veštaka.

Lekarima je zamereno što su kasno pribegli traheotomiji (minimalno invazivna terapijska metoda kojom se stvara veštački otvor, traheostoma na prednjem zidu vratnog dela dušnika, wik) kako bi se detetu omogućilo alternativno disanje.

Komentari

Deset godina je trajalo suđenje, pa sramota! A i kazne su blage. Zar toliko vredi jedan dečiji život gospodo?

Najnovije vesti