Porez na oružje od 4.000 do 20.000 dinara

Vranje - Iz Poreske uprave obavestili su javnost da će se porez na registrovano oružje oni koji ga poseduju plaćati u iznosu od 4.070 do 20.290 dinara.

Na sajtu Poreske objavljeno je da je usklađeni dinarski iznos poreza za registrovanu automaatsku pušku 15.010 dinara, dok za poluatomatsku iznosi 6.020 dinara.

Za oružje za ličnu bezbenost B kategorije sa ispravom za držanje, porez je 4.070 dinara, a za istu kategoriju sa dozvolom i za nošenje porez iznosi 20.290 dinara.

Poreska uprava je objavila da se rešenja štampaju tokom druge polovine novembra, te da će Pošti biti predata 1. decembra.

Navode da se prema zakonu, poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana njegove predaje pošti.

Deo rešenja Poreska uprava dostavlja i elektronskim putem preko sandučića eUprave i ePoreza, gde je datum uručenja 15. novembar.

Najnovije vesti