Olakšana procedura za dobijanje bugarskog pasoša

Ministarstvo pravde Republike Bugarske saopštilo je da kandidati koji apliciraju za bugarsko državljanstvo ili promenu državljanstva termin za predaju dokumentacije ubuduće mogu zakazati elektronskim putem.

Termin podrazumeva tačan datum i vreme predaje molbi, kao i obavljanje intervjua u direkciji "Bugarsko državljanstvo".

Ovaj propis važi od 2. januara ove godine.

Novi način zakazivanja termina i predaje potrebne dokumentacije ima za cilj da ubrza proceduru i smanji pokušaj zloupotrebe sa dokumentacijom, obavestio je Vranje News predsednik Bugarsko srpskog centra (BSC) u Vranju Darko Anačkov.

- Od 2. januara svaki kandidat ima mogućnost da izabere termin koji mu najviše odgovara, bez čekanja u dugim redovima kao do sada - kazao je Anačkov.

U danu predaje dokumentacije, ukoliko se ustanovi da je kandidat priložio sve potrebne papire, odmah se obavlja i intervju sa njim, što smanjuje vreme čekanja od predaje dokumentacije do intervjua, kao što je bila praksa do sada.

- Dakle, ne zakazuje se poseban termin za intervju što je veoma važno.

Nakon obavljenog intervjua, u roku od četrnaest dana izvršava se ekspertski pregled predate dokumentacije.

Ukoliko se utvrde nedostaci, kandidatu se daje rok od dva meseca za otklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko se nedostaci ne otklone u predviđenom roku, molba će biti odbijena rešenjem ministra pravde - navodi Anačkov.

Predmeti koji nisu okončani do 1. januara tekuće godine, biće razmatrani prema dosadašnjim kriterijumima i procedurama za dobijanje bugarskog državljanstva.

Najnovije vesti