MUP traži novih dvadeset policajaca za Vranje

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upisaće 20 polaznika iz Vranja u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, od ukupno 350 polaznika iz Srbije koji će se u narednom periodu obučavati da postanu policajci.

Pravo učešće na konkursu, koji če biti otvoren 30 dana, imaju oni kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove: moraju biti državljani Srbije i imati prijavljeno prebivalište na njenoj teritoriji najmanje godinu dana pre podnošenja prijave na ovaj konkurs; da nemaju manje od 18, ni više od 24 godine.

kandidati moraju imati završenu srednju školu (četvorogodišnju), a da nemaju nikakve bezbednosne smetnje za obavljanje policijskog posla.

Takođe, moraju imati položen vozački ispit najmanje za "B" kategoriju, te da ispunjavaju zdravstvene, psihofizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u.

Izbor najboljih kandidata na kraju obavlja komisija MUP-a, koju imenuje ministar policije.

Prijava na konkurs, sa celokupnom dokumentacijom, podnosi se policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta, gde se dobija i prijavni obrazac.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac se dobija u policijskoj stanici)

- Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci)

- Original izvoda iz matične knjige rođenih

- Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci)

- Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju

- Overena fotokopija svedočanstva za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana

- Overena fotokopija vozačke dozvole "B" kategorije

Najnovije vesti