Mladi Vranja tvrde da za njihove potrebe nema sluha, traže formiranje Omladinskog kluba

Trinaest preporuka za poboljšanje omladinske politike u Vranju izneto je nakon održanog okruglog stola o temi Omladinska politika u Vranju - Trenutno stanje i preporuke za unapređenje, u organizaciji udruženje Aktivisti iz komšiluka.

Jedna od preporuka odnosi se na jedan od najznačajniji mehanizama za učešće mladih u procesu donošenja odluka - Savet za mlade, koji, kako je navedeno na okruglom stolu, "ne ostvaruje svoju ulogu umrežavanja aktera na lokalnom nivou sa mladima i predstavlja nefunkcionalnu organizaciju", a potrebno je da u njoj "budu mladi koji će se brinuti o potrebama mladih".

"Druga veoma važna preporuka tiče se potreba osnivanja Omladinskog kluba, koji će imati svoj prostor i time pružiti mladima šansu da kreiraju sadržaj po svojoj meri.

Iz oblasti preduzetništva najvažnija je preporuka koje se odnosi na formiranje institucije koja će u svom sastavu imati kreativni prostor za bavljenje preduzetništvom i koja će nuditi finansijsku i mentorsku podršku mladima koji su na poslovnom početku.

Tokom diskusije postignut je dogovor da prvi korak okupljenih aktera bude zajednička inicijativa da Vranje dobije Omladinski klub", navode iz udruženja Aktivisti iz komšiluka.

Ovoga puta, piše u saopštenju, "mladi nisu dobili priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima donosioca odluka razgovaraju o svojim potrebama i problemima".

"Resorni većnici nisu učestvovali na događaju", dodaje se.

Trenutno stanje omladinske politike u Vranju predstavio je koordinator Kancelarije za mlade, dok je predsednik udruženja Aktivisti iz komšiluka predstavio rezultate višemesečnog istraživanja i preporuke koje su na osnovu istraživanja formulisane.

Tokom istraživanja analizirano je više od 10 strateških dokumenata, urađena je analiza istraživanja potreba i položaja mladih iz 2011. i 2021. godine i sprovedeno dubinsko istraživanje koje se sastojalo od dve fokus grupe sa mladima i dva dubinska intervjua.

U delu za diskusiju učestvovali su mladi iz učeničkih parlamenata Hemijsko-tehnološke škole, Srednje poljoprivredno-veterinarske škole, Gimnazije Bora Stanković i Ekonomsko-trgovinske škole.

Takođe, učestvovali su predstavnici Beogradske otvorene škole, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnik medija Infovranjske, predstavnica udruženja Naš svet naša pravila, predstavnice SOS kutka za devojke i predstavnica Saveta za mlade.

Događaj je realizovan u okviru projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj, koji udruženje Aktivisti iz komšiluka realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Kraljevine Švedske.

Najnovije vesti