MILIONSKA ŠTETA zbog nemara i neevidentiranih prihoda

Organi Gradske uprave Vranja nisu vodili evidenciju o prihodima ostvarenim od zakupa po korisnicima i nisu evidentirali potraživanja po tom osnovu u svojim poslovnim knjigama, što je suprotno članu 32. Zakona o finansiranju lokalne samouprave i članu 14. Uredbe o budžetskom računovodstvu, ustanovila je Državna revizorska instiutucija (DRI) prilikom nedavne kontrole poslovne 2016. godine.

Povrh toga, revizori su, posle uvida u dokumentaciju, konstatovali da Gradska uprava u 2016. nije obračunavala zateznu kamatu u slučaju neblagovremenog plaćanja zakupnine, što je takođe suprotno zakonu, i to članu 2. Zakona o zateznoj kamati.

- Indirektni korisnici, ustanove Javna biblioteka Bora Stanković i Narodni muzej, nisu uplatili iznos od 645.000 dinara po osnovu izdavanja poslovnog prostora na uplatni račun javnih prihoda, što je suprotno članu 49. Zakona o budžetskom sistemu, članu 4. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa i član 9. Uredbe o budžetskom računovodstvu – konstatovala je DRI.

Na račun JU Sportska hala (koja nije indirektni korisnik budžeta grada Vranja, a čiji je osnivač Grad), uplaćen je u 2016. godini iznos od 2,3 miliona dinara, po osnovu izdavanja poslovnog prostora sportskim klubovima, zakup zemljišta i zakup za isticanje reklame.

- Navedeni prihodi nisu uplaćeni na uplatni račun javnih prihoda – dodaje se u izveštaju revizora, što je takođe u suprotnosti sa već pomenutim članovima zakona u slučaju biblioteke i muzeja, ali i suprotno članu 14. Statuta JU za sport i rekreaciju „Sportska hala“ (broj 325 od 24.09.2014. godine)

Tokom 2016. godine, po više ugovora o zakupu stanova (sklopljenih od 2010. godine), zakupci nisu platili nijednu mesečnu ratu za zakup, dok je članom 4. zaključenih ugovora predviđeno plaćanje do petnaestog u mesecu za prethodni mesec.

- Grad nije iskoristio ugovoreno pravo da raskine ugovore ukoliko zakupci ne plate zakupninu za najmanje tri meseca uzastopno. Navedeno je suprotno članu 49. Zakona o budžetskom sistemu i članu 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave – navodi revizor.

DRI je ustanovila da nepravilno evidentiran prihod iznosi 14,2 miliona dinara (na uplatnom računu 742341 – prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova po osnovu naplate rata za otkup stanova) koji je zapravo trebalo da bude evidentiran na uplatnom računu 811141 (primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova), što nije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

- Grad Vranje ne prati ostvarene prihode na ovom uplatnom računu, jer u postupku revizije nam nije dat podatak o osnovu celokupnog prihoda – zaključuju iz DRI u izveštaju o kontroli poslovanja Gradske uprave Vranja za 2016. godinu, koji je nedavno obelodanjen.

Najnovije vesti