Kvalitet vazduha: Prema IQAir Vranje deseti najzagađeniji grad Evrope

Prema podacima portala IQ Air, grad Vranje bio je deseti najzagađeniji grad Evrope u 2023. godine, kada je u pitanju kvalitet vazduha, objavljeno je na Geokutku, jednom od najčitanijih i najažurnijih Instagram profila u Srbiji.

Od 10 najzagađenijih gradova Evrope prošle godine, čak 8 se nalazi u bivšim jugoslovenskim republikama.

Na prvom mestu je Pljevlja u Crnoj Gori, potom slede Torkijarolo u Italiji, Tuzla, Zenica, Čelje Masapika (Italija), Bijelo Polje, Strumica, Čačak, Tetovo i na desetom mestu Vranje.

Ekološki aktivisti proteklih godina ukazivali su na veliko zagađenje vazduha u Vranju kancerogenim PM česticama, posebno u zimskim mesecima.

Dragan Antić, predstavnik Ekološkog ustanka u Savetu za zaštitu životne sredine grada Vranja, kazao je nedavno da je to skupštinsko telo odbilo da u dnevni red rada saveta 8. aprila ove godine uvrsti problem zagađenosti vazduha PM česticama.

Aplikacija IQAir smatra se najpouzdanijim izvorom informacija o kvalitetu vazduha i vodećim svetskim dobavljačem podataka o zagađenju vazduha.

Najnovije vesti