Konačni rezultati izbora za Savete mesnih zajednica (spisak izabranih)

Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj u ponedeljak donela je odluku o konačnim rezultatima izbora, saopšteno je nakon sednice tog tela.

Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora, dodaje se, utvrđeno je da prema izvodima iz biračkih spiskova
ima upisanih 61.036 birača, a da je, prema izvodima iz biračkih spiskova, glasalo ukupno birača 24.445 ili 40,05 procenata.

- Na osnovu dostavljenog izbornog materijala Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Vranje je konstatovala da je od ukupno 85 biračkih odbora izborni materijal dostavljen od svih 85 biračkih odbora.

Bitnih povreda odredaba Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje i Pravila o radu biračkih odbora nije bilo.

Prigovor birača koji se odnosi na birački odbor na biračkom mestu broj 31 (Udruženje penzionera Vranje) Izborna komisija je posebnim aktom odbila kao neosnovan.

Izbori nisu poništeni ni na jednom biračkom mestu - kaže se u saopštenju komisije.

Konačne rezultate sa imenima izabranih kandidata pogledajte u nastavku.

Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „DVA BRESTA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Dva bresta“ izabrani su:


1. SINIŠA STOJKOVIĆ 1972 dipl.pravnik Vranje

2. SRBA JANjIĆ 1964 tekstilni inženjer Vranje

3. MIROLjUB STANOJKOVIĆ 1989 struk. ekonomista Vranje

4. MILENA NACKOVIĆ 1986 fizioterapeut Vranje

5. JUGOSLAV BOŽILOVIĆ 1986 preduzetnik Vranje

6. NOVICA LjUBIĆ 1952 penzioner Vranje

7. SINIŠA STANKOVIĆ 1971 trgovački tehničar Vranje

8. JOVAN STANOJKOVIĆ 1937 penzioner Vranje

9. DRAGAN NISIĆ 1977 menadžer Vranje

10. SINIŠA JOVANOVIĆ 1980 priv. preduzetnik Vranje

11. ZORICA PETROVIĆ 1967 medicinska sestra Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj: 013-153/3/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „GORNjI ASAMBAIR“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Gornji Asambair“ izabrani su:


1. NELA VUČIĆ 1967 sekretar Vranje

2. VLADANKA NIKOLIĆ 1978 službenik Vranje

3. SRĐAN RADENKOVIĆ 1971 radnik Vranje

4. NEBOJŠA CVETKOVIĆ 1971 profesor Vranje

5. RADOVAN BOGDANOVIĆ 1981 ekonomista Vranje

6. SMILjA ANTANASIJEVIĆ 1960 medicinska sestra Vranje

7. MARIJA TASIĆ 1981 medicinska sestra Vranje

8. MARKO STOŠIĆ 2000 teh.drumskog saobrać. Vranje

9. JASMINA STAMENKOVIĆ 1987 grafički tehničar Vranje

10. SAŠA STOJILjKOVIĆ 1972 mašin bravar Vranje

11. IVICA MILOŠEVIĆ 1979 komercijalista Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/4/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „DONjI ASAMBAIR“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Donji Asambair“ izabrani su:1. DANIJELA MLADENOVIĆ 1979 ekonomski tehničar Vranje

2. MILOŠ KOSTIĆ 1988 pravnik Vranje

3. NEBOJŠA RISTIĆ 1985 inkasant Vranje

4. NENAD SIMONOV 1981 inž. poljoprivrede Vranje

5. SLAVICA KOJIĆ 1971 vaspitač Vranje

6. STANIMIR STAJIĆ 1974 dipl.ekonomista Vranje

7. MILAN STANKOVIĆ 1991 građevinski tehničar Vranje

8. IVICA RAŠIĆ 1974 elektrotehničar Vranje

9. VELjKO ĐORĐIJEVIĆ 2000 student Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/5/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „TEKIJA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Tekija“ izabrani su:


1. ZLATKO JOVANOVIĆ 1960 komercijalista Vranje

2. SAŠA TRAJKOVIĆ 1974 profesor Vranje

3. RADOJICA PEJKOVIĆ 1955 penzioner Vranje

4. DIJANA POTURICA 1987 inž.zaštite životne sredine
Vranje
5. BRANISLAV TOMIĆ 1963 dipl.ekonomista Vranje

6. SINIŠA STOJMENOVIĆ 1977 mašinski tehničar Vranje

7. IGOR MLADENOVIĆ 1977 prof.razredne nastave Vranje

8. NIKOLA LEKIĆ 1990 master geograf Vranje

9. IVAN ZLATKOVIĆ 1983 diplomirani pravnik Vranje

II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/6/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „ŠAPRANCE“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Šaprance“ izabrani su:


1. SLAVKA RISTIĆ 1946 penzioner Vranje

2. IVAN PETKOVIĆ 1986 dipl.ekonomista Vranje

3. NENAD JOVIĆ 1967 laborant fizike Vranje

4. SUZANA POPOVIĆ 1984 domski vaspitač Vranje

5. NEBOJŠA ANTIĆ 1968 trgovac Vranje

6. JOVANA TRAJKOVIĆ -MITROVIĆ 1991 domaćica Vranje
7. DEJAN STAMENKOVIĆ 1984 veterinarski tehničar Vranje

8. BRANISLAV KOSTIĆ 1981 dipl.ekonomista Vranje

9. SLAVOLjUB ANTANASIJEVIĆ 1968 tekstilni tehničar Vranje

10. DALIBOR ANTANASIJEVIĆ 1982 inž.obrade drveta Vranje

11. MILAN CVETKOVIĆ 1989 ekonomski tehničar Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/7/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „BUNUŠEVAC“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Bunuševac“ izabrani su:


1. NENAD JANjIĆ 1973 maš.bravar Vranje

2. MARINA NIKOLIĆ 1982 dipl.psiholog Vranje

3. IGOR TASIĆ 1979 maš.tehničar Vranje

4. GORAN NIKOLIĆ 1978 automehaničar Vranje

5. LUKA TRAJKOVIĆ 1997 dipl.ekonomista Vranje

6. NIKOLA KOSTADINOVIĆ 1994 šumarski tehničar Vranje


7. DRAGAN PETRUNOVIĆ 1967 trgovac VranjeII
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/8/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić

Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „ODžINKA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Odžinka“ izabrani su:1. NEMANjA JOVANOVIĆ 1993 master pravnik Vranje

2. BILjANA KRSTIĆ 1985 zamenik matičara Vranje

3. BILjANA DIMČIĆ 1986 finansijski referent Vranje

4. SRBA NIKOLIĆ 1951 penzioner Vranje

5. IGOR MITIĆ 1976 dipl.inž.poljoprivrede Vranje

6. GORAN VLAHOVIĆ 1981 komercijalista Vranje

7. DUŠKO STANKOVIĆ 1966 arhivar Vranje

8. BRATISLAV VUČKOVIĆ 1961 radnik Vranje

9. NENAD STOJANOVIĆ 1972 dispičar VranjeII
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/9/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „OGLEDNA STANICA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Ogledna stanica“ izabrani su:

1. MARIJA VUKOJIČIĆ-ILIĆ 1975 dipl.ekonomista Vranje

2. BORKO STOJANOVIĆ 1951 penzioner Vranje

3. MARJAN STANKOVIĆ 1968 dipl.inž.građevine Vranje

4. MARIJA STANISAVLjEVIĆ 1988 dipl.ekonomista Vranje

5. ANITA JOVANOVIĆ 1996 ekonomista Vranje

6. BILjANA ZLATKOVIĆ 1974 pravni tehničar Vranje

7. ŽARKO TASIĆ 1973 maš.tehničar-vozač Vranje

8. SRBA TOŠIĆ 1959 ptt radnik Vranje

9. VESNA KRUMOV 1969 tekstilni tehničar Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/10/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „SOBINA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Sobina“ izabrani su:

1. MLADEN STOJKOVIĆ 1996 kuvar Vranje

2. BUDIMIR MIHAJLOVIĆ 1960 radnik Vranje

3. DRAGAN RISTIĆ 1953 moler Vranje

4. RADOVAN MITIĆ 1965 mašin bravar Vranje

5. GORAN ARSIĆ 1968 kožarski tehničar Vranje

6. MILOŠ SPASIĆ 1982 dipl.ekonomista Vranje

7. JOVICA STOJKOVIĆ 1959 radnik Vranje

8. STEFAN STOJKOVIĆ 1993 student Vranje

9. ALEKSANDAR STAMENKOVIĆ 1972 učitelj Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/11/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „CENTAR“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Centar“ izabrani su:

1. GORAN ANTONIJEVIĆ 1967 komercijalista Vranje

2. SRĐAN DEJKOVIĆ 1981 ekonomista Vranje

3. NEGICA MERDžIJEVIĆ 1968 prof.raz.nastave Vranje

4. NEBOJŠA MLADENOVIĆ 1968 dipl.inž.poljopr. Vranje

5. DRAGANA RISTIĆ 1975 arhivator Vranje

6. NEBOJŠA STOJMENOVIĆ 1984 mašinski tehničar Vranje

7. SUNČICA MLADENOVIĆ 1947 penzioner Vranje

8. GORAN SPIRIĆ 1972 dipl.ekonomista Vranje

9. NENAD JOVANOVIĆ 1984 dipl.ekonomista Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/12/2021-10.PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „TULBE“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Tulbe“ izabrani su:

1. MILOŠ STOJKOVIĆ 1990 dipl.pravnik Vranje

2. BOŽIDAR POPOVIĆ 1970 saob.tehničar Vranje

3. SLAĐAN MIŠIĆ 1965 službenik Vranje

4. BOBAN NIKOLIĆ 1978 radnik Vranje

5. MIROSLAV STOJANOVIĆ 1956 penzioner Vranje

6. ALEKSANDAR RISTIĆ 1983 dr.medicine Vranje

7. DIVNA FILIPOVIĆ 1976 službenik Vranje

8. NATAŠA STOJILjKOVIĆ 1967 šnajder Vranje

9. DEJAN DUNČIĆ 1981 elektrotehničar Vranje

10. GORAN STAJIĆ 1962 privatni preduzetnik
Vranje
11. BORIVOJE DRAGIČEVIĆ 1959 vojni penzioner Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/13/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „BUJKOVSKI MOST“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Bujkovski most“ izabrani su:

1. TRIFUN RISTIĆ 1957 penzioner Vranje

2. JELENA DEJANOVIĆ 1981 pravnik Vranje

3. DRAGAN STEFANOVIĆ 1956 automehaničar Vranje

4. ALEKSANDAR MIKIĆ 1982 ekonomista Vranje

5. MILICA MANASIJEVIĆ 1982 ekonomski tehničar Vranje

6. ALEKSANDAR MANČIĆ 1970 mašinski konstruktor Vranje

7. DUŠAN ĐEDOVIĆ 1976 preduzetnik Vranje

8. IVICA STOJKOVIĆ 1977 dipl.menadžer Vranje

9. IGOR POPOVIĆ 1976 dipl.inž.elektrotehnike Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/14/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „GORNjA ČARŠIJA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Gornja čaršija“ izabrani su:

1. NENAD NIKOLIĆ 1979 arhitekta Vranje

2. SAŠA STAMENKOVIĆ 1968 geolog Vranje

3. MAJA ĐORĐEVIĆ 1978 dipl.ekon. Vranje

4. ZORAN DIMITRIJEVIĆ 1965 dipl.ekon. Vranje

5. BOŽIDAR ILIĆ 1978 privatnik Vranje

6. NENAD NEŠIĆ 1981 privatnik Vranje

7. SRBOLjUB MAKSUTOVIĆ 1964 radnik Vranje

8. ŽELjKO ILIĆ 1977 radnik Vranje

9. TRAJČE DEMIROVIĆ 1970 radnik Vranje

10. FARIJA KADRIJEVIĆ 1961 radiološki tehničar
Vranje
11. DALIBOR ILIĆ 1983 radnik Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/15/2021-10.


PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „RUDINA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Rudina“ izabrani su:

1. MIODRAG NIKOLIĆ 1987 radnik Vranje

2. SRĐAN ĐORĐEVIĆ 1964 radnik Vranje

3. IVAN STEVANOVIĆ 1981 profesor Vranje

4. NIKOLA NOVKOVIĆ 1986 direktor Vranje

5. IVANA STANKOVIĆ 1984 inspektor Vranje

6. MILOŠ STOJILKOVIĆ 1988 radnik Vranje

7. MILICA JOVANOVIĆ 1983 dipl.ekonomista Vranje

8. SLAĐANA DIMČIĆ 1972 prof.razredne nastave
Vranje
9. SANjA ZDRAVKOVIĆ 1980 vaspitač Vranje

10. STANIMIR RISTIĆ 1957 ekonomski tehničar
Vranje
11. DANIJEL ILIĆ 1990 radnik Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/16/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je


O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „RAŠKA“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Raška“ izabrani su:

1. BRATISLAV MARKOVIĆ 1968 priv.preduz. Vranje

2. MIRA MITOVA 1956 penzioner Vranje

3. DRAGOMIR ZDRAVKOVIĆ 1951 penzioner Vranje

4. JELENA STOJNEV 1988 doktor Vranje

5. SLAĐAN ĐORĐEVIĆ 1970 vet.tehničar Vranje

6. DRAGAN TASIĆ 1972 radnik Vranje

7. ZORAN NISIĆ 1954 mašinski tehničar
Vranje
8. ALEKSANDAR STOJANOVIĆ 1983 pravnik Vranje

9. MILOŠ STAMENOVSKI 1986 poljoprivredni tehničar Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/17/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „KUSO BLATO“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Kuso blato“ izabrani su:

1. MILENA PEŠIĆ 1979 dipl.ekonomista Vranje

2. DALIBOR MILANOVIĆ 1983 pravnik Vranje

3. DANIJELA JEVTIĆ 1984 dipl.inženjer šumarstva
Vranje
4. DANIJELA ZDRAVKOVIĆ 1979 medicinska sestra Vranje

5. MARJAN PRVULOVIĆ 1982 dipl.menadžer arhivista
Vranje
6. GRUJICA MILADINOVIĆ 1983 dipl.ekonomista Vranje

7. IVAN DEJANOVIĆ 1994 grafički dizajner Vranje

8. MILAN MARKIĆ 1995 struk.inž.menadžmenta Vranje

9. BRANKO PETROVIĆ 1958 penzioner Vranje

10. IGOR STANKOVIĆ 1976 stolar Vranje

11. MILOŠ STOILjKOVIĆ 1989 dipl.ekonomista Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/18/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić

Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRANjE „DONjE VRANjE“

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vranje “Donje Vranje“ izabrani su:


1. GORAN MICIĆ 1973 dipl.ekonomista Vranje

2. LjUBIŠA KRSTIĆ 1967 dipl.ekonomista Vranje

3. SMILjA ANTIĆ 1975 spec.struk.inž.menadž. Vranje

4. GORAN KAČAREVIĆ 1969 geometar Vranje

5. GORAN STOJANOVIĆ 1968 radnik Vranje

6. MARJAN ĐORĐEVIĆ 1969 majstor održavanja Vranje

7. LjUBIŠA ARSIĆ 1973 mašinski tehničar Vranje

8. SRĐAN STOŠIĆ 1970 dipl.inženjer poljoprivrede
Vranje

9. DARKO STANOJEVIĆ 1980 mašinski tehničar Vranje

10. NIKOLA STANKOVIĆ 1992 inženjer saobraćaja Vranje

11. MILOVAN STOŠIĆ 1966 tekstilni tehničar Vranje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/19/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić
Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE BUŠTRANjE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Buštranje izabrani su:1. STANOJKO ARSIĆ 1959 poljoprivrednik Vranje, Buštranje

2. IVANA MILANOVIĆ 1982 radnik Vranje, Buštranje

3. STANISLAV STANISAVLjEVIĆ
1968 radnik Vranje, Milanovo
4. LEPA MITROVIĆ 1962 nezaposlena Vranje, Buštranje

5. ZORAN TRAJKOVIĆ 1966 nezaposlen Vranje, Buštranje

6. STOJADIN MILOSAVLjEVIĆ
1977 trgovački tehničar Vranje, Milanovo
7. NELA SPASIĆ 1971 domaćica Vranje, Milanovo


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/20/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE BRESNICA

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Bresnica izabrani su:1. IVANA ĐORĐEVIĆ 1976 radnik Vranje, Bresnica

2. ALEKSANDAR STOILKOVIĆ 1991 hem.tehničar Vranje, Ranutovac

3. NEBOJŠA NIKOLIĆ 1977 radnik Vranje, Bresnica

4. IGOR KOSTIĆ 1988 ekonomista Vranje, Ranutovac

5. MILICA STOILKOVIĆ 1990 dipl.učitelj Vranje, Ranutovac

6. GORAN STOJANOVIĆ 1981 ekonomski tehničar Vranje, Bresnica

7. ZORAN ZDRAVKOVIĆ 1964 građ.mašinar Vranje, RanutovacII
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/21/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE BARELIĆ

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Barelić izabrani su:


1. LIDIJA ĐORĐEVIĆ 1972 domaćica Vranje, Viševce

2. VLADIMIR MIHAJLOVIĆ 1965 poljoprivrednik Vranje, Stara Brezovica

3. STANIŠA RISTIĆ 1972 radnik Vranje, Gornje Punuševce

4. VLASTIMIR DIMITRIJEVIĆ
1986 radnik Vranje, Nova Brezovica
5. SLAĐAN NIKOLIĆ 1967 poljoprivrednik Vranje, Barelić

6. NENAD ZLATANOVIĆ 1972 kuvar Vranje, Nova Brezovica

7. STANIŠA PETROVIĆ 1964 radnik Vranje, Srednji Del


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/22/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE VLASE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Vlase izabrani su:


1. IVICA STOJKOVIĆ 1979 vozač Vranje, Vlase

2. BOJAN DISIĆ 1990 elektromonter Vranje, Gradnja

3. DRAGAN STOJILKOVIĆ 1962 nezaposlen Vranje, Stance

4. LAZAR STOŠIĆ 1996 nezaposlen Vranje, Vlase

5. MARJAN ANĐELKOVIĆ 1988 veter.tehničar Vranje, Vlase

6. JELENA JOVANOVIĆ 1985 radnik Vranje, Gradnja

7. MILjAN MIKIĆ 1989 polj.tehničar Vranje, GradnjaII
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE


U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/23/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE GORNjI VRTOGOŠ

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Gornji Vrtogoš izabrani su:


1. BOJAN ARSIĆ 1988 maš.tehničar Vranje, Vrtogoš-1

2. MIROSLAV NEDELjKOVIĆ 1988 vozač Vranje, Vrtogoš-1

3. SANjA ĐORĐEVIĆ 1982 frizer Vranje, Vrtogoš-1

4. SAŠA STANKOVIĆ 1985 elektrotehničar Vranje, Vrtogoš-1

5. DRAGOSLAV TRAJKOVIĆ 1985 maš.tehničar Vranje, Vrtogoš-1

6. SRĐAN ALEKSANDROVIĆ 1968 maš.tehničar Vranje, Vrtogoš-1

7. MILKA TRAJKOVIĆ 1964 tapetar Vranje, Vrtogoš-1
II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/24/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE GOLEMO SELO

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Golemo selo izabrani su:


1. MOMČILO NASTIĆ 1982 preduzetnik Vranje, Golemo Selo

2. MOMČILO JOVANOVIĆ 1964 radnik Vranje, Golemo Selo

3. JASMINKA ZDRAVKOVIĆ 1965 med. sestra Vranje, Golemo Selo

4. SLAVIŠA ŽIVKOVIĆ 1963 učitelj Vranje, Golemo Selo

5. ZORAN JANjIĆ 1973 direktor Vranje, Lalince

6. LAZAR STANOJKOVIĆ 1956 penzioner Vranje, Golemo Selo

7. SLAĐAN ALEKSIĆ 1962 poljoprivrednik Vranje, Golemo Selo


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/25/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE DRENOVAC

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Drenovac izabrani su:


1. BOBAN LjUBIĆ 1988 elektromonter Vranje, Sekirje

2. IGOR STOJANOVIĆ 1978 veterinar Vranje, Dobrejance

3. NOVICA ĐORĐEVIĆ 1976 radnik Vranje, Drenovac

4. ZORAN JOVIĆ 1961 poljoprivrednik Vranje, Drenovac

5. LAZAR STOJANOVIĆ 2000 kuvar Vranje, Dobrejance


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/26/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONjI VRTOGOŠ

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Donji Vrtogoš izabrani su:1. MARINA LjUBIĆ 1983 radnik Vranje, Vrtogoš-2

2. MILOŠ STANKOVIĆ 1991 privatnik Vranje, Vrtogoš-2

3. GORAN JOVANOVIĆ 1969 radnik Vranje, Vrtogoš-2

4. STEFAN STOŠIĆ 1996 maš. teh. motornih vozila
Vranje, Vrtogoš-2
5. NENAD T. TRAJKOVIĆ 1969 poljoprivrednik Vranje, Vrtogoš-2


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/27/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONjE TREBEŠINjE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Donje Trebešinje izabrani su:

1. JOVICA RISTIĆ 1961 radnik Vranje, Donje Trebešinje

2. NENAD NIKOLIĆ 1969 kontrolor Vranje, Donje Trebešinje

3. MILAN RISTIĆ 1986 privatnik Vranj, Donje Trebešinje

4. DRAGAN CVETKOVIĆ 1962 radnik Vranje, Donje Trebešinje

5. LjUBIŠA PAVLOVIĆ 1958 poljoprivrednik Vranje, Donje Trebešinje

6. IVICA TASIĆ 1979 preduzetnik Vranje, Donje Trebešinje

7. LjILjANA ĐORĐEVIĆ
-KAŽIĆ 1963 penzioner Vranje, Donje Trebešinje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/28/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE DUBNICA

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Dubnica izabrani su:

1. MILAN ALEKSIĆ 1990 vozač Vranje, Dubnica

2. MILOŠ TRAJKOVIĆ 1986 tehnolog Vranje, Dubnica

3. ZORAN TOMIĆ 1970 vozač Vranje, Dubnica

4. STRAHINjA DODIĆ 1995 tehnolog Vranje, Dubnica

5. VESNA MIŠIĆ 1980 šivač -radnik Vranje, Dubnica

6. MILORAD ĐORĐEVIĆ 1964 tekstil.tehničar Vranje, Dubnica

7. NEMANjA MIŠIĆ 1989 polj.tehničar Vranje, Dubnica

II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/29/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONjI NERADOVAC

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Donji Neradovac izabrani su:

1. TATJANA ŽIVKOVIĆ 1979 radnik Vranje, Donji Neradovac

2. BOBAN RISTIĆ 1973 mašinski tehničar
Vranje, Gornji Neradovac
3. STOJMEN STOILKOVIĆ 1961 penzioner Vranje, Donji Neradovac

4. DRAGAN ZLATANOVIĆ 1962 radnik Vranje, Gornji Neradovac

5. SRĐAN KOSTIĆ 1962 trgovački tehničar
Vranje, Donji Neradovac
6. LjUBINKA RISTIĆ 1987 hemijski tehničar
Vranje, Donji Neradovac
7. VIOLETA STOJANOVIĆ 1990 ekonomski tehničar Vrnje, Gornji Neradovac


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/30/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE KATUN

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Katun izabrani su:

1. JULIJANA ANTIĆ 1986 radnik Vranje, Katun

2. DANIEL VELIČKOVIĆ 1983 preduzetnik Vranje, Beli Breg

3. SLAĐAN NIKOLIĆ 1964 privatnik Vranje, Katun

4. SLAVOLjUB ANĐELKOVIĆ 1960 radnik Vranje, Katun

5. SLAĐAN ILIĆ 1966 poljoprivrednik Vranje, Milivojce


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/31/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE LEPČINCE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Lepčince izabrani su:

1. BOŽA KOSTIĆ 1949 poljoprivrednik Vranje, Lepčince

2. GORAN STANOJKOVIĆ 1968 poljoprivrednik Vranje, Kopanjane

3. TOMISLAV TASKOVIĆ 1970 poljoprivrednik Vranje, Lepčince

4. MILORAD STOJMENOVIĆ 1960 radnik Vranje, Lepčince

5. ALEKSANDAR PETROVIĆ 2001 radnik Vranje, KopanjaneII
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/32/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE MOŠTANICA

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Moštanica izabrani su:

1. SAVA MIHAJLOVIĆ 1952 radnik Vranje, Moštanica

2. DALIBOR STAMENKOVIĆ 1982 inspektor Vranje, Moštanica

3. DRAGAN ALEKSIĆ 1956 radnik Vranje, Moštanica

4. GORAN MIHAJLOVIĆ 1979 radnik Vranje,Moštanica

5. NEGICA JANKOVIĆ 1957 penzioner Vranje,Moštanica


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/33/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE PAVLOVAC

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Pavlovac izabrani su:

1. STEFAN MITIĆ 1995 radnik Vranje, Pavlovac

2. JELENA JANKOVIĆ 1988 radnik Vranje, Pavlovac

3. IGOR NEŠIĆ 1982 vozač Vranje, Pavlovac

4. MARIJA TOMIĆ 1993 radnik Vranje, Pavlovac

5. ISMET KURTIĆ 1969 nezaposlen Vranje, Pavlovac

6. ZVONKO ALIJEVIĆ 1967 mesar Vranje, Pavlovac

7. MILE ASANOVIĆ 1981 muzičar Vranje, Pavlovac


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/34/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE RATAJE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Rataje izabrani su:

1. IVICA JANjIĆ 1976 prosvetni radnik Vranje, Rataje

2. DRAGAN ZDRAVKOVIĆ 1964 vozač Vranje, Aleksandrovac

3. BILjANA RADULOVIĆ 1985 prof.razredne nastave Vranje, Rataje

4. MILORAD PETROVIĆ 1949 penzioner Vranje, Rataje

5. SAŠA JOVANOVIĆ 1977 elektrotehničar Vranje, Rataje

6. MLADEN PETROVIĆ 1993 trgovac Vranje, Rataje

7. MILAN NIKOLIĆ 1990 elektrotehničar Vranje, Rataje


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/35/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE ŽAPSKO

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Žapsko izabrani su:

1. TIJANA RADISAVIĆ 1986 službenik Vranje, Crni Lug

2. GRADISLAV JOVANOVIĆ 1961 radnik Vranje, Donje Žapsko

3. GORAN RISTIĆ 1965 penzioner Vranje, Donje Žapsko

4. NENAD MITIĆ 1976 ind. menadžment Vranje, Donje Žapsko

5. KRUNISLAV STOJMENOVIĆ 1958 trgovac Vranje, Donje Žapsko

II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/36/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE RISTOVAC

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Ristovac izabrani su:


1. ALEKSANDAR MOMČILOVIĆ 1995 službenik obezbeđenja
Vranje, Ristovac
2. DRAGAN STOŠIĆ 1966 trgovac Vranje, Ristovac

3. ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ 1990 trgovac Vranje, Ristovac

4. GORAN BOGDANOVIĆ 1988 saobraćajno transportni tehničar
Vranje, Ristovac
5. STEFAN STANKOVIĆ 1996 saobraćajno transportni tehničar Vranje, Ristovac

II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/37/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE DAVIDOVAC

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Davidovac izabrani su:1. SAŠA ANTIĆ 1987 radnik Vranje, Davidovac

2. DRAGAN STOJKOVIĆ 1972 radnik Vranje, Davidovac

3. DANIJEL MILOŠEVIĆ 1988 radnik Vranje, Davidovac

4. STEFAN CVETKOVIĆ 1990 radnik Vranje, Davidovac

5. PREDRAG STANKOVIĆ 1978 trgovac Vranje, Davidovac


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/38/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE SODERCE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Soderce izabrani su:1.
MILOŠ STOJANOVIĆ 1987 radnik Vranje, Stropsko
2. IGOR STOJILjKOVIĆ 1979 radnik Vranje, Soderce

3. JELENA STANKOVIĆ 1989 radnik Vranje, Stropsko

4. GORAN MITIĆ 1967 radnik Vranje, Soderce

5. DALIBOR TRAJKOVIĆ 1989 saobraćajni tehničar Vranje, Soderce

II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/39/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE TESOVIŠTE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Tesovište izabrani su:1. DRAGAN NIKOLIĆ 1967 nezaposlen Vranje, Tesovište

2. DEJAN KOSTIĆ 1982 radnik Vranje, Oblička Sena

3. MILAN DODIĆ 1991 strukovni ekonomista
Vranje, Bojin Del
4. SRĐAN KOSTIĆ 1976 radnik Vranje, Oblička Sena

5. SLAĐAN NIKOLIĆ 1975 nezaposlen Vranje, Oblička Sena


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/40/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE TIBUŽDE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Tibužde izabrani su:

1. SLOBODAN ALEKSIĆ 1964 vozač Vranje, Lukovo

2. IVANA STAMENKOVIĆ 1987 medic.sestra Vranje, Tibužde

3. SLAĐANA KOSTIĆ 1984 prof.raz.nastave Vranje, Tibužde

4. SRĐAN RANKOVIĆ 1969 vozač Vranje, Tibužde 1979 elektroinstalater Vranje, Tibužde

5.

6. IVICA SIMONOVIĆ

DRAGAN JOVANOVIĆ 1979

1980 elektroinstalater

dipl.pravnik Vranje, Tibužde

Vranje, Tibužde

7. SAŠA ZLATKOVIĆ 1979 konf.krojač Vranje, TibuždeII
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/41/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE ĆUKOVAC

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Ćukovac izabrani su:

1. MILOŠ STOJANOVIĆ 1992 inženjer Vranje, Ćukovac

2. NEBOJŠA STANKOVIĆ 1976 profesor Vranje, Ćukovac

3. SAŠA JOVČIĆ 1980 privatni preduzetnik
Vranje, Ćukovac
4. MIODRAG ĐORĐEVIĆ 1973 radnik Vranje, Ćukovac

5. ZORAN NEDELjKOVIĆ 1973 dipl.ing. poljoprivrede
Vranje, Ćukovac
6. BOJAN ĐOKIĆ 1976 radnik Vranje, Ćukovac

7. MILOŠ MILENKOVIĆ 1994 varilac Vranje, Ćukovac


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/42/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE RIBINCE

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Ribince izabrani su:


1. GORAN APOSTOLOVIĆ 1969 vozač Vranje, Ribince

2. JELENA MANIĆ 1996 strukovni fizioterapeut
Vranje, Ribince
3. ZORAN DENIĆ 1963 mašinbravar Vranje, Ribince

4. SINIŠA KARANFILOVIĆ 1976 vozač Vranje, Ribince

5. MILOVAN PETROVIĆ 1998 student Vranje, Ribince


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/43/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan IlićNa osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE SUVI DOL

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Suvi Dol izabrani su:


1. ALEKSANDAR ALEKSANDROV 1973 polj. inženjer Vranj,Suvi Dol

2. JOVAN TOMIĆ 1994 student Vranje, Suvi Dol

3. DANIJEL MILOVANOVIĆ 1983 doktor Vranje, Suvi Dol

4. DAVOR TRAJKOV 1990 hemijski tehničar
Vranje, Suvi Dol
5. SLAĐAN STANISAVLjEVIĆ 1974 kožarski tehničar Vranje, Suvi Dol


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/44/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić


Na osnovu člana 34. i 43. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 36/2020), člana 32.stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje („Službeni glasnik grada Vranja“ br.7/1/2021, 8/2021-ispr. i 11/2021) Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Vranje, na sednici održanoj 7. juna 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZABRANIM ČLANOVIMA
SAVETA MESNE ZAJEDNICE ZLATOKOP

I
Za članove Saveta Mesne zajednice Zlatokop izabrani su:


1. STEFAN TOMIĆ 1992 dipl. inž. bezbednosti
Vranje, Zlatokop
2. BOJAN DIMIĆ 1994 polj.tehničar Vranje, Zlatokop

3. IVICA NIKOLIĆ 1987 elektromonter Vranje, Zlatokop

4. SRĐAN STANKOVIĆ 1983 konobar Vranje, Zlatokop

5. OLIVERA SIMEONOVA 1978 medicinski tehničar
Vranje, Zlatokop
6. MIROSLAV ARSIĆ 1983 prof. fizičkog vaspitanja
Vranje, Zlatokop
7. MIROLjUB STANIMIROVIĆ 1985 dipl. biolog master Vranje, Zlatokop


II
Savet Mesne zajednice konstituiše se nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, u skaldu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje.

III
Odluku objaviti u Službenom glasniku Grada Vranja“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI
GRADSKE OPŠTINE VRANjE

U Vranju, 7.juna 2021.godine
Broj:013-153/45/2021-10.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE
Stojan Ilić

Najnovije vesti