Jumko blokiran na 4,2, Simpo na 1,7 miliona evra

Računi Holding kompanije Jumko u finansijskoj su blokadi od 495 miliona dinara (skoro 4,2 miliona evra), što je za oko 45 miliona dinara više u odnosu na početak 2018. godine, govore podaci iz Registra pretraživanja dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije (NBS).

Račun "Jumka" blokiran je godinama, a od 18. januara 2018. godine postoji i mera obezbeđenja u vidu zabrane prenosa po prethodnom stečajnom postupku, vidi se iz istog registra Narodne banke.

Upitom u registar primljenih izvršnih rešenja može se uočiti da su najveći poverioci Jumka u prinudnoj naplati privatni izvršitelji i prekršajni sudovi (30 rešenja postoji iz 2017. godine), dok u 2018. postoji tri rešenja u kojima se kao poverioci pojavljuju državni organi - Uprava carina (Carinarnica Beograd) i Poreska uprava po osnovu poreza na imovinu i komunalnih taksi za isticanje firme.

Iz 2016. godine postoji preko 100 neizvršenih rešenja, iz 2015. pedesetak, iz 2014. oko 100.

Finansijska blokada kompanije Simpo u ovom momentu iznosu 200,7 miliona dinara (skoro 1,7 miliona evra) i i veća je u odnosu na 31. jul 2018. za oko 20 miliona dinara, govori baza podataka NBS-a.

Simpo je neprekidno u blokadi od 14. jula 2017. godine ili 573 dana, a od 6. februara 2016. godine kompanija ima skoro 1.015 dana provedenih u finansijskoj blokadi.

Simpo takođe ima više stotina neizvršenih rešenja po osnovu obaveza prema izvršiteljima, poreskim organima i sudovima u poslednjih nekoliko godina.

Obe kompanije su u većinskom državnom vlasništvu.

Najnovije vesti