Prekinuti izvršni sudski postupci prema Jumku zbog UPPR-a (VIDEO)

Osnovni sud u Vranju zauzeo je stav da se ide na prekid izvršnih sudskih postupaka prema kompaniji Jumko zbog usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), potvrdio je predsednik tog suda Stojadin Stanković.

U aprilu 2018. godine "doneto je prvo rešenje o otvaranju stečajnog postupka" u Jumku, objasnio je Stanković.

Ono je potom, dodao je, "ukinuto i vraćeno na ponovno odlučivanje", da bi u januaru ove godine bilo "ponovo doneto rešenje o usvajanju plana reorganizacije".

- Sada je u januaru opet pokrenut stečajni postupak usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR).

Postavilo se kao sporno pitanje - kako dalje?

Građansko odeljenje našeg suda je razmatralo to pitanje i zauzelo stav da se ide na prekid sudskih postupaka, imajući u vidu da je pokrenut postupak reorganizacije u Jumku.

Dvanaest sudija našeg Građanskog odeljenja je potvrdilo taj stav, odnosno mišljenje, a samo je jedan sudija izuzeo svoje mišljenje.

Nije vršen nikakav pritisak na sudije, ni iz vana, ni unutar suda - rekao je Stanković, odgovarajući na novinarsko pitanje.

U slučaju Jumka, dodao je, radnici su imali mogućnost da naplate potraživanja kroz naknadu imovinske štete, prvo nematerijalne, a potom i materijalne, posle prigovora na suđenje u razumnom roku.

- I većina je naplatila.

Mi primenjujemo i stavove Evroskog suda za ljudska prava, tako da u tim predmetima postoji mogućnost da neko ko je čekao deset, dvanaest godina i nije mogao da naplati potraživanja, jer je račun Jumka bio u blokadi a imovina firme pod hipotekom, tako da sud nije mogao da sprovede izvršenje, u sudskom postupku naplati svoje potraživanje.

Radnici su naplaćivali kako nematerijalnu, tako i materijalnu štetu, tj. ono što im je dosuđeno presudom - naveo je Stanković.

MERE U POSTUPKU REORGANIZACIJE

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine. Zakonom o stečaju, poropisana je mogućnost, da se stečaj nad stečajnim
dužnikom, sprovede putem bankrotstva, ili kroz reorganizaciju stečajnog dužnika. Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom sprovodi se bankrotstvom, kada setečajni upravnik u svom Izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju
stečajnog dužnika utvrdi da nema uslova za dalje obavljanje delatnosi stečajnog dužnika, a ni vlasnici kapitala, kao ni poverioci, u zakonom predviđenom roku ne pokažu interes da se stečajni postupak sprovede kroz reorganizaciju stečajnog dužnika. Tada se pristupa unovčavanju celokupne imovine stečajnog dužnika ili prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica. Iz tako dobijene stečajne mase namiruju se poverioci stečajnog dužnika. Stečajni postupak se sprovodi reorganizacijom ako se time obezbeđuje povoljnije namirenje poverilaca u odnosu na bankrotstvo, a posebno ako
postoje ekonomsko opravdani uslovi za nastavak poslovanja stečajnog dužnika. Reorganizacija se sprovodi prema planu reorganizacije koji se sačinjava u pisanoj formi, koji se može podneti u toku sprovođenja stečajnog postupka ili
uz podnošenja predloga za sprovođenje postupka stečaja od strane samog dužnika, i tada se govori o Unapred pripremljenim planu reorganizacije (UPPR). UPPR kao institut uveden je Zakonom o stečaju, i UPPR može podneti jedino i isključivo stečajni dužnik. Dužnik je obavezan da unapred pripremljeni plan reorganizacije podnese sudu, zajedno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka, kada kod dužnika postoji jedan od stečajnih razloga iz člana 11. Zakona o stečaju, a dužnik ima obavezu da uz predlog i UPPR dostavi i dokaz za postojanje stečajnog razloga. Najčešći razlozi, zbog koji dužnici podnose predloge za sprovođenje stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, su redefinisanje obaveza sa poveriocima, nastavak obavljanja delatnosti i sprečavanje stečaja nad dužnikom. Unapred pripremljeni plan reorganizacije je institut koji omogućava dužnicima da kroz UPPR, u dogovoru sa poveriocima, redefinišu svoje obaveze, osiguraju nastavak obavljanja delatnosti i „izbegnu“ otvaranje stečaja.

Očekivanja ljudi iz Jumka su da UPPR treba da označi prekretnicu u poslovanju, da Jumko od gubitaša postane fabrika koja posluje sa profitom, neopterećena starim obavezama.

Ukupna dugovanja Jumka iznose oko 2 milijarde dinara, a prema podacima Jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije o pravnim subjektima u prinudnoj naplati račun im je u blokadi na iznos od 495 miliona dinara.

JUMKO BIO MEĐU ZAŠTIĆENIMA

Najproblematičnija preduzaća u Srbiji do kraja maja 2016. godine su zakonom bila zaštićena od naplate poverilaca, a od maja 2016. pribegavala su dogovorima i molbama da ih poverioci ne oteraju u stečaj. Na spisku preduzeća u restrukturiranju koje je država štitila od poverilaca bilo je 17 preduzeća koja su označana kao strateški važna. Država je najveći poverilac i njena potraživanja su bila oko dve trećine ukupnih dugova preduzeća sa spiska zaštićenih, koji su iznosila oko četiri milijarde evra. Za sva preduzeća koja su bila na listi zaštićenih - Jumko, Petrohemija, Grupa Zastava vozila, Industrija kablova Jagodina, RTB Bor, FAP, Trajal, Fabrika maziva, Prva petoletka, PPT Zaptivci Trstenik, PPT Servoupravljači Trstenik, Prva iskra, PKB, Politika AD, Ikarbus, Galenika i Resavica, od 2008. do 2013. je, prema podacima Ministarstva privrede, iz budžeta dato 34,32 milijarde dinara.

Najnovije vesti