Grawe: Oprema za vranjsko zdravstvo, ukupna pomoć Srbiji preko 3 miliona

Grawe osiguranje u Srbiji, od početka pandemije koronavirusa, doniralo je pomoć u iznosu koji premašuje 3 miliona dinara, a u okviru te donacije Zdravstvenom centru Vranje obezbeđena su dva klima uređaja i tri kombinovane mašine za pranje i sušenje veša.

Kako je saopšteno iz Grawe-a, Gradskoj apoteci Vranje takođe su donirana sredstva za 1.000 troslojnih epidemioloških maski.

- Grawe osiguranje u Srbiji doniralo je 2,5 miliona dinara za kupovinu respiratora i druge medicinske opreme koja se koristi u borbi protiv virusa COVID-19.

Nastavljamo sa donacijama koje će biti iskorišćene za nabavku medicinske i prateće opreme neophodne za negu i očuvanje života građana koji su najviše ugroženi epidemijom virusa COVID19 - navodi se u saopštenju.

U saradnji sa Ambasadom Republike Austrije Grawe osiguranje je doniralo 1.300 zaštitnih maski za zdravstvene radnike koji su u vanrednim okolnostima najviše izloženi riziku.

Odeljenju za grudne i infektivne bolesti Opšte bolnice u Kruševcu Grawe osiguranje je doniralo 15 aparata za beskontaktno merenje temperature, 15 digitalnih aparata za merenje pritiska, 180 zaštitnih maski i 1.900 rukavica.

- Pored toga, u saradnji sa Ambasadom Austrije i Privrednom komorom Srbije u toku je i nabavka 230 antibakterijskih nepropustivih dušeka koje će biti predati Upravi za logistiku Vojske Srbije i koji će biti raspoređeni na Beogradskom sajmu ili u Areni, privremenim beogradskim bolnicama.

Zajedno sa drugim članicama Udruženja osiguravača Srbije, Grawe je učestvovao u donaciji sredstava koja su iskorišćena za nabavku respiratora, testova na korona virus, reagenasa, medicinske i druge opreme potrebne tokom trajanja epidemije, a radilo se o količini za tri aviona koja su ih dostavila u našu zemlju.

Spisak neophodnih sredstava sastavljen je u saradnji sa kabinetom predsednika Republike Srbije i Kriznim štabom za suzbijanje koronavirusa koji nabavljenu opremu raspodeljuje po principu prioriteta - navode iz Grawe-a.

PUNO RAZUMEVANJE ZA KLIJENTE

Grawe osiguranje a.d.o. Beograd obaveštava svojih 70.000 klijenta da sve polise osiguranja ostaju aktivne i
da, bez obzira na aktuelnu situaciju u zemlji koja je posledica pojave virusa COVID 19. Pokrića iz ugovora o
osiguranju i dalje važe u skladu sa uslovima i ugovorenim parametrima, nezavisno od vrste ugovorenog
osiguranja. Vodeći računa o dobrobiti i interesima svih svojih klijenata, Grawe je omogućio i produženje roka za uplatu premije osiguranja sa 90 na 120 dana, bez obračuna zateznih kamata. Osiguranicima koji su imali polise putnog osiguranja, koji su se zatekli u inostranstvu i nisu mogli da se vrate u Srbiju usled vanredne situacije, Grawe je omogućio kupovinu dodatne polise kojom će klijenti koji su se našli u ovakvoj situaciji „premostiti“ neplanirani produžetak boravka u drugoj državi. Rukovodstvo Grawe osiguranja sa timom koji broji 340 zaposlenih obezbedilo je dalje funkcionisanje svih poslovnih procesa, pa se tako svi zahtevi realizuju elektronskim putem u cilju smanjenja fizičkog kontakta, bilo
da se radi o informacijama, promenama po polisama, prijavi osiguranog slučaja, kao i zaključenju novih ugovora.

Najnovije vesti