Grad Vranje Ceri i KZ isplatio 17 miliona po sudskim presudama

Grad Vranje isplatio je Književnoj zajednici Borisav Stanković i njenom uredniku Miroslavu Ceri Mihailoviću 17 miliona dinara (oko 150.000 evra) na ime sudskih presuda koje su, kao pravno lice i pojedinac, dobili vodeći postupke protiv lokalne samouprave.

Ovi podaci navode se u zvaničnom odgovoru Gradskog javnog pravobranilaštva na odborničko pitanje Miroljuba Stojčića, bivšeg gradonačelnika Vranja i aktuelnog odbornika SPS u Skupštini grada.

Po parničnom postupku koji je vođen u predmetu P.br.2109/11, po tužbi KZ Borisav Stanković (tražena isplata duga po ugovoru br. 27, iz februara 2004, za materijalne troškove, plate i programske aktivnosti), 9. jula 2012. doneta je presuda kojom je usvojen tužbeni zahtev KZ, a Grad je obavezan da isplati novčani iznos od 1.070.690 dinara i troškove parničnog postupka od 203.181 dinar.

Presuda je potvrđena na Apelacionom sudu u Nišu.

U vezi sa ovom presudom, Pravobranilaštvo je podnelo zahtev za zaštitu zakonitosti, ali je Republičko tužilaštvo obavestilo Vranjance da „nema osnova za ovaj pravni lek“.

Pred Osnovnim sudom u Vranju vođen je postupak u predmetu P. br. 3769/12, takođe po tužbi KZ Borisav Stanković (sa identičnim tužbenim zahtevom).

Prvostepena presuda je ukidana dva puta, nakon čega je Apelacioni sud u Nišu doneo u novembru 2015. godine presudu kojom je usvojen tužbeni zahtev KZ, a Grad obavezan da za pomenute stavke zajednice za period 2011-2013. isplati najpre 3.660.908 dinara, a potom 2.811.060 i na kraju 1.687.300 dinara.

Gradu je tom presudom još naloženo da književnoj zajednici plati 433.300 dinara za troškove postupka.

U parničnom postupku, koji je vođen pred Višim sudom u Vranju (predmet P.br. 2/15), KZ je takođe dobila Grad Vranje (identičan tužbeni zahtev za zarade zaposlenih u 2013), pa je lokalna samouprava, nakon okončanog postupka pred Aplacionim sudom u Nišu, i pored prvobitnog odbačaja tužbe, obavezana da po osnovu dugovanja u 2013. i delu 2014. godine isplati za zarade 2.390.118 dinara, ali i za materijalne troškove 4.796.121 dinar.

Grad je u ovom predmetu platio i troškove vođenja postupka u iznosu od 387.502 dinara.

U postupku pred Osnovnim sudom u Vranju (P.br.117/14), po tužbi za naknadu materijalne štete zbog neovlašćenog korišćenja naziva kulturne manifestacije „Borina nedelja“ i programa koncepcije tokom 2011. i 2012. godine, 8. januara 2016. doneta je presuda, koja je najpre ukinuta rešenjem Apelacionog suda u Nišu.

Opet se sudilo u Osnovnom sudu u Vranju, gde je doneta nova presuda kojom je usvojen tužbeni zahtev KZ protiv Grada, pa je lokalna samouprava obavezana da plati 500.000 dinara, po 250.000 KZ i Miroslavu Ceri Mihailoviću lično.

Odluka nije pravnosnažna, jer je Gradsko pravobranilaštvo na nju izjavilo žalbu.

Apelacioni sud je zakazao ročište po ovom predmetu za 24. april ove godine.

I na kraju, nešto su platili i KZ i Miroslav Cera Mihailović.

Po tužbi Grada Vranja od 5. februara 2014. godine, u postupku pred Osnovnim sudom u Vranju (P.br.2376/14), usvojen je tužbeni zahtev Grada i raskinut ugovor br. 27 od 26. februara 2004. godine, zaključen između tadašnje opštine Vranje i Književne zajednice Borisav Stanković „zbog promenjenih okolnosti“.

U ovom postupku KZ je dužna da Gradu plati 109.500 dinara.

Ostali postupci koji se vode između dve strane su pred Upravnim sudom i ne tiču se novčanih iznosa, već upravnih akata donetih u pojedinim postupcima.

Najnovije vesti